FINSHIFT | ANALYSE

Sprikende syn på svindel 

Om du blir svindlet for mindre beløp, er det banken som har et problem, om beløpet er stort er det fort du som har et problem.

Finansklagenemnda kom nylig frem til at Danske Bank måtte dekke tap på grunn av svindel. Kort tid etterpå kom Høyesterett frem til at banken ikke måtte gjøre det.
Publisert