RESULTAT

Aurskog Sparebank rikere enn noen gang

God vekst i både utlån og innskudd, samt lavt kostnadsnivå betyr at Aurskog Sparebank går over 20 milliarder kroner i forretningskapital for første gang.

Administrerende banksjef Evy Ann Hagen i Aurskog Sparebank
Administrerende banksjef Evy Ann Hagen i Aurskog Sparebank
Publisert Sist oppdatert

Auskog Sparebank året 2023:

Nøkkeltall for Aurskog Sparebank for året 2023, tilsvarende tall for 2022 i parantes.

🔼 Egenkapitalavkastning: 11% (10,8%)

🔼 Resultat før skatt: 280 (231,1)

🔼 Netto renteinntekter: 347,2 (272)

🔼 Rentenetto: 2,15% (1,85%)

🔼 Tap: 8,4 (-6,3)

🔼 Utlån, inklusive EKB: 17,3 mrd.

🔽 Utlånsvekst siste 12 mnd: 11,1% (14,2%)

🔽 Innskuddsdekning: 70,9% (72,8%)

🔽 Kostnadsprosent: 31% (35,1)

🔽 Ren kjernekapital: 17,9% (18,7)

Aurskog Sparebank skriver i en børsmelding at det er første gang banken er over 20 milliarder kroner i forretningskapital vet utgangen av 2023. 

Ved hjelp av sterk innskud- og utlånsvekst på henholdsvis 9,4 og 11,1 prosent gjennom året som gikk, leverte Aurskog Sparebank et sterkt årsresultat med en økning på 35,5 millioner kroner fra året før, opp til 214,5 millioner kroner etter skatt.

Som mange av de andre Eika-bankene har også Aurskog Sparebank vært gjennom et skifte av kjernebanksystemet. Banken skriver at man etter byttet har fått ned kostnadsnivået, som gjennom året var høyere enn fjoråret som følge av engangskostnader. Auskog Sparebank rapporterer dermed kostnadsnivået på 31 prosent, justert for engangskostnader, for 2023.

– Bankens kjerneinntekter økte i fjor som følge av god vekst og økt markedsrente, herunder økte inntekter på bankens renteportefølje, skriver banken i sin børsmelding.

Banken foreslår et utbytte på 15 kroner per egenkapitalbevis. Det tilsvarer en utdelingsgrad på 82 prosent.