RESULTAT

Etablerer nytt program for å bedre lønnsomheten i Sparebank 1 Nordmøre

Egenkapitalavkastningen landet godt under målsetningen for markedslederen på Nordmøre i fjor.

Allan Troelsen er administrerende bankdirektør i Sparebank 1 Nordmøre.
Publisert Sist oppdatert

I korte trekk: Sparebank 1 Nordmøre i Q4 2023

Et knippe nøkkeltall fra Sparebank 1 Nordmøres rapport for fjerde kvartal. Tilsvarende tall i samme periode i fjor i parantes. 🔽 🔼

🔽 Egenkapitalavkastning: 9,3 % (14,4 %)

🔼  Brutto utlånsvolum:  22,5 mrd. (22,1 mrd.)

🔽 12 måneders utlånsvekst: 6,6 (8,4 %)

🔼 Kostnadsprosent:  46,8 % (42,3 %)

🔽 Resultat etter skatt:  87 mill. (134 mill.)

🔼 Tap:  15 mill. (3 mill.) 

🔼 Netto renteinntekter:  167 mill. (141 mill.) 

🔼 Netto rentemargin:  1,83 % (1,68 %) 

🔽 Ren kjernekapital: 17,6 % (17,9 %)

🔽 Innskuddsdekning:  53 % (54,9 %)

Sparebank 1 Nordmøre oppnådde et resultat før skatt på 409 millioner kroner i 2023, mot 393 millioner kroner året før. 

Ifølge administrerende banksjef Allan Troelsen var resultatet preget av gode renteinntekter, men også av økte kostnader, større tapsavsetninger på utlån og reduserte inntekter fra finansielle investeringer i Sparebank 1.

Egenkapitalavkastningen endte i 2023 på 10,2 prosent i morbanken, og 8,6 prosent på konsernnivå.

Det er tilsynelatende ikke godt nok for banken, som nå etablerer et nytt «lønnsomhetsprogram». 

Programmet skal ifølge en selskapsmelding bidra til å styrke lønnsomheten noe i 2024, og ytterligere i årene fremover. Målet for egenkapitalavkastning for morbanken er 11 prosent i inneværende år.

Banken økte i 2023 utlån til personkunder og næringslivskunder med 1,9 milliarder kroner, som tilsvarer 6,4 prosent - mot et mål på 8 prosent. 

Det påpekes likevel at den totale utlånsveksten i markedet ble betydelig lavere i 2023 enn i 2022, og at banken dermed har tatt større markedsandeler og styrket posisjonen som ledene bank i regionen med denne veksten.

– Med utgangspunkt i den gode posisjonen banken har og de muligheter vi oppleveri markedet vårt, forventer vi høyere utlånsvekst i 2024 enn i 2023, sier Troelsen i meldingen.