Nær dobling av kundeutbyttet etter solide tall fra Sparebanken Sør

– Mange kjenner på kroppen at det er krevende tider. Da er det gledelig å kunne dele av overskuddet når det går bra med banken, sier banksjef Geir Bergskaug etter tallslippet.

Geir Bergskaug er administrerende direktør i Sparebanken Sør.
Publisert Sist oppdatert

Saken oppdateres!

I korte trekk: Sparebanken Sør i Q4 2023

Et knippe nøkkeltall fra Sparebanken Sørs rapport for fjerde kvartal. Tilsvarende tall i samme periode i fjor i parantes. 🔽 🔼

🔽 Egenkapitalavkastning: 10,5% (12,8%)

🔼 Netto utlånsvolum:  127,5 mrd. (123,8 mrd.)

🔽 12 måneders utlånsvekst: 3% (6,2% %)

🔽 Kostnadsprosent:  36,3% (x %)

🔽 Resultat før skatt:  543 mill. (566 mill.)

🔼 Tap:  31  mill. (15 mill.) 

🔼 Netto renteinntekter:  815 mill. (683 mill.) 

🔽 Ren kjernekapital: 16,8% (17,1 %)

🔼 Innskuddsdekning:  54,3 % (53 %)

– Resultatet for 2023 viser at vi er en solid bank. Når vi nå kan øke utdelingen av kundeutbytte og avsetningen til gavefondet, er det positivt i en tid som er krevende for både privathusholdninger og bedrifter. 

Det sier administrerende direktør Geir Bergskaug i Sparebanken Sør i en pressemelding. Fredag morgen kunne han presentere et resultat for fjerde kvartal på 543 mill. kroner før skatt. Det bidrar til et årsresultat før skatt på 2,2 milliarder kroner.

Styret i banken har foreslått en betydelig økning av kundeutbyttet, som betyr en avsetning på 417 millioner kroner. Til sammenligning ble det i fjor satt av 226 millioner kroner. 

– Mange kjenner på kroppen at det er krevende tider. Da er det gledelig å kunne dele av overskuddet når det går bra med banken. 

Også avsetningen til allmennyttige gaver er foreslått økt fra fjorårets 149 millioner kroner, til 208 millioner kroner. 

I løpet av siste kvartal 2023 fikk banken en ny og betydelig større eierbase, gjennom nedsalget av egenkapitalbevis fra Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør. Nedsalget kom som en følge av at bankens børsnoterte egenkapital økte fra 15 til 40 prosent.

– Nedsalget ga oss en bred og solid eierbase, med flere store og langsiktige eiere som gir banken styrket kapitaltilgang og økt likviditet i egenkapitalbeviset. Det var også ekstra gledelig å se den enorme interessen i det offentlige tilbudet, der 8300 tegnet seg for til sammen nesten 2 milliarder kroner. Det ga en betydelig overtegning, sier  Bergskaug.