RESULTAT

Nedgang i personmarkedet for SB1 Helgeland: – Vi merker et press fra DNB

All utlånsvekst Sparebank 1 Helgeland hadde i 2023 kom fra bedriftsmarkedet.

Administrerende direktør i Sparebank 1 Helgeland, Hanne Nordgaard, og finansdirektør i banken, Anne Ekroll.
Administrerende direktør i Sparebank 1 Helgeland, Hanne Nordgaard, og finansdirektør i banken, Anne Ekroll.
Publisert

På tross av et svakere resultat i fjerde kvartal leverte Sparebank 1 Helgeland et sterkere resultat i 2023 enn året før. Utlånsveksten er også sterkere på 1,7 prosent, opp fra 0,9 prosent. Delt opp på bedriftsmarked og personmarked, så er utlånsveksten henholdsvis 6,1 prosent og -0,3 prosent. 

Finansdirektør Anne Ekroll forklarer til BankShift at de anslår kredittvekst på Helgelandskysten i privatmarkedet til rundt 1,3 prosent.

– Med hensyn til markedsutviklingen på Helgeland samlet for året , er vi fornøyd med veksten i bedriftsmarkedet, mens veksten i personmarkedet ikke er tilfredsstillende, sier Ekroll.

Hun påpeker at bankens mål er å ta sin del av utlånsveksten på Helgelandskysten. Og at banken ikke har ambisjoner om å ekspandere utover sitt lokalområde.

– Vi skal være en bank for Helgeland og helgelendingen. Og så følger vi noen helgelendinger som har flyttet fra Helgelanskysten, forklarer Ekroll.

– Hva har vært den største utfordringen i personmarkedet?

– Den største utfordringen i PM markedet i 2023 har vært lav vekst og vi merker et press fra DNB, svarer Ekroll.

I korte trekk: Sparebank 1 Helgeland i 2023

Et knippe nøkkeltall fra Sparebank 1 Helgeland i 2023. Tilsvarende tall i samme periode i året før i parantes. 🔽 🔼

🔼 Egenkapitalavkastning:  10,4% (10,0%)

🔼 12 måneders utlånsvekst:  1,7% (0,9%)

🔼  Brutto utlånsvolum:  37,98 mrd. ( 37,35 mrd.)

🔽 Kostnadsprosent:  36,0% (39,9%)

🔼 Resultat etter skatt: 490 mill. (445 mill.)

🔼 Tap: 100 mill. (11 mill.)

🔼 Netto renteinntekter:  985 mill. (783 mill.)

🔼 Ren kjernekapital: 18,4% (19,0 %)

🔼 Innskuddsdekning:  65,0% (67,3%)

Store tap 

Resultatet etter skatt for banken var på 490 millioner kroner i 2023 og nedskrivninger på utlån var på 100 millioner kroner. Ekroll forklarer at nedskrivningene består av både reelle tap og modellbaserte tap. 

– Vi har hatt noen konkurser og det er enkelt bedrifter som ikke har misligholdt lånene sine, men som har det tøft. Det medfører noen ganger behov for individuelt vurderte tap på grunn av forsiktighetsprinsippet, forklarer Ekroll.

– Aksepterer dere høyere risiko for å hjelpe bedrifter på Helgelandskysten?

– Nei, vi liker ikke høy risiko og forsøker å unngå det, svarer Ekroll. Imidlertid lever vi i et skjebnefellesskap med våre kunder, og deres drift speiles i vårt resultat. 

Leverer mesteparten av utbyttet til eierne

I en børsmelding skriver banken at de foreslår utbytte for kvartalet på 10,8 kroner per egenkapitalbevis som er en utbyttegrad på 76,5 prosent basert på konsernets resultat. Det tilsvarer 291,6 millioner kroner. Samtidig er bankens rene kjernekapital sunket fra 19,0 prosent i 2022 til 18,4 prosent i fjor.

– Banken tror på vekst knyttet til det grønne skiftet og industriell omstilling på Helgeland og vi har fortsatt godt kapitalisert til å vokse, kommenterer Ekroll.

Hun forklarer at banken har en utbyttepolitikk som tilsier at eierne skal ha over 50 prosent av resultatet.

Sparebank 1 Nord-Norge er nest største eier med 19,99 prosent i banken og får dermed utbetalt 58,2 millioner kroner tilsvarende 11,9 prosent av resultatet til Sparebank 1 Helgeland. Sparebankstiftelsen Helgeland er den største eieren med 28,11 prosent eierandel.