FRENDE GRUPPEN

Ny bankallianse: – Først og fremst et samarbeid som skal skape verdier for selvstendige banker

Konsernsjefen i Sparebanken Sør er sikker på at det nye banksamarbeidet vil skape videre vekst for banken.

Konsernsjef Geir Bergskaug i Sparebanken Sør.
Publisert Sist oppdatert

Tirsdag kunne Bankshift dele nyheten om at bankene som distribuerer Frende Forsikring formaliserer samarbeidet ved å etablere Frendegruppen.

En av bankene i samarbeidet er Sparebanken Sør, som tror en formalisering av samarbeidet man allerede hadde vil gi bedre forutsetninger for videre vekst.

– Vi har lenge vært både eier og distributør av Frende forsikring, og samarbeidet med de andre Frende-bankene har vært godt. En ytterligere formalisering av samarbeidet er en naturlig utvikling for å få mer ut av produktområdene, en felles representasjon mot produktselskapene og vurdere nye områder der samarbeidet gir økt verdi for bankene, sier konsernsjef Geir Bergskaug i Sparebanken Sør til Bankshift.

Variasjon på størrelse hos bankene i samarbeidet påvirker ikke Sparebanken Sør nevneverdig. Bergskaug mener bankene i samarbeidet har mye til felles, uansett størrelse, og at man derfor er opptatt av å utvikle sektoren man jobber i. Og at det da er naturlig at store og små banker samarbeider.

– Vi har lenge samarbeidet godt med de andre bankene, og sammen vil vi bedre og mer koordinert kunne bidra til utvikling av de produktselskapene vi er eiere av, sier han.

Utvikling for Sør

Og ved utvikling av produktene banken har ut mot sine kunder, skal det styrke Sparebanken Sør for videre vekst.

– Salg av breddeprodukter, som forsikring, fondssparing og leasing, er en viktig del av tilbudet til kundene våre. Derfor er styrking av områdene selvsagt viktig for videre vekst og utvikling av Sparebanken Sør, sier Bergskaug.

Han forteller at samarbeidet har utviklet seg over tid og at formaliseringen av samarbeidet nå er en konsekvens av dette. Og på spørsmål om hva som skiller samarbeidet i Frende Gruppen mot andre bank-allianser i bransjen, er Bergskaug klar på hva som er annerledes hos Frendegruppen.

– Dette er først og fremst et samarbeid som skal skape verdier for selvstendige banker som har eierskap og interesser i de samme produktselskapene, sier Bergskaug.