BEDRIFSTMARKED

Regionalt nettverk: Bedre utsikter – Nordea mener rentekutt vil la vente på seg

Bedriftene i Regionalt nettverk mener veksten vil fortsette i andre og tredje kvartal.

Norges Bank publiserte tirsdag deler av en rapport ved en feil. Tallene legges egentlig ikke fram før 7. desember.
Publisert

I Norges Bank Regionalt nettverk tror bedriftene på at aktiviteten samlet vil øke fremover. De fleste næringene har oppjustert forventingene til produksjonsveksten i andre kvartal

Analytiker Dane Cekov i Nordea mener rapporten viser at det går godt på omtrent alle fronter, noe som tilsier rentestillstand.

– Forskjellen mellom sektorer fortsetter å minske, mens lønn og ansettelsesnivået er høyere enn ved forrige undersøkelse. Dette favoriserer at Norges Bank holder renten uendret i lang tid, skriver Cekov i en analyse.

Norges Bank skriver derimot at det fortsatt er store forskjeller mellom næringene, «men de fleste næringer har oppjustert produksjonsforventingene. Bygg- og anleggsbedriftene venter betydelig fall i aktiviteten».

Rapproten viser også at andelen bedrifter med full kapasitetsutnytting og andelen med knapphet på arbeidskraft har økt fra forrige runde. Bedriftene planlegger også oppbemanning i andre kvartal, og tror veksten vil tilta noe i tredje kvartal.