SANKSJONER

Rettssaken mellom PST og Sandnes Sparebank er i gang

I dag starter rettsaken der Sandnes Sparebank står tiltalt for å uaktsomt ha brutt sanksjonsregelverket. 

Fra høyre: administrerende direktør i Sandnes Sparebank, Trine Stangeland, advokat Stig Rune Johnsen og advokat Gunnar Holm Ringen.
Publisert Sist oppdatert

I november 2021 ble Sandnes Sparebank ilagt et forelegg på én million kroner av PST. I forelegget skriver PST at banken uaktsomt har brutt forskrift om sanksjoner mot ISIL og Al-Qaida.

Ifølge forelegget skal banken i perioden 7. april 2020 til 15. mai 2020 ha unnlatt å fryse en bankkonto som 2. april samme året ble opprettet i Najumuddin Faraj Ahmads navn, til tross for at han siden 7. desember 2006 har stått oppført på FNs sanksjonskomites liste over personer tilknyttet terrororganisasjonen Al Qaida. Najumuddin Faraj Ahmads er det folkeregistrerte navnet til Mulla Krekar.

Vedtok ikke forelegget

Sandnes Sparebank meldte i en børsmelding i uken etter at forlegget kom, at banken ikke ville vedta forelegget.

– Banken mener at det er prinsipielt viktig for finansnæringen å få en rettslig vurdering av saken ettersom regelverket rundt klientkontoer og finansielle sanksjoner er uklart, skrev banken i børsmeldingen.

Ifølge børsmeldingen omhandler forholdet en klientkonto tilhørende et norsk advokatfirma. Banken har tatt imot innskudd på omtalte klientkonto.

– Banken tok umiddelbart kontakt med Økokrim for videre veiledning og fulgte alle råd som ble gitt. Banken sørget umiddelbart for at det ikke var mulig å overføre eller ta penger ut av klientkontoen, eller på noen måte disponere pengene. Forelegget er ilagt fordi banken ikke teknisk frøs klientkontoen raskt nok, forklarer banken i børsmeldingen.

Banken er uenig i forelegget fordi klientkontoen var omfattet av interne tiltak som gjorde pengene på klientkontoen utilgjengelige for advokaten og klienten, innskuddene var godkjent av Økokrim og det er et uklart regelverk rundt klientkontoer og finansielle sanksjoner. Banken understreker at den listeførte personen aldri har hatt konto eller vært kunde i banken.

Dermed havner saken i rettsvesenet. Formelt sett er det  Det nasjonale statsadvokatembetet (NAST) som fører saken.  Rettsaken gikk for Sør-Rogaland tingrett i oktober 2022, men ble utsatt fordi tidligere juridisk direktør i Sandnes Sparebank var konstituert dommer ved tingretten. Advokat for Sandnes Sparebank,  Gunnar Holm Ringen, forklare at saken har vært belastende for banken.

– Dette har vært en belastende sak for bankens ansatte og det har blitt verre av at den drar ut i tid. De gleder seg til å få det overstått, sier  Holm Ringen til BankShift. 

Ifølge NRK ble Krekar dømt til 12 års fengsel av en domstol i Italia i juli 2019. I mars året etter skrev NRK at Krekar ble utlevert til Italia. Meling forklarer at kontoen ble opprettet til rettshjelp for Krekar i Italia.