Q4 2023

Solid avkastning og større tilbakeføringer på tap enn ventet fra Sparebanken Møre

– Et solid resultat, konkluderer administrerende direktør Trond Lars Nydal. Banken leverer et solid hopp i egenkapitalavkastning - og tilbakeførte flere millioner enn ventet og varslet fra tapsavsetning.

Administrerende direktør Trond Lars Nydal i Sparebanken Møre.
Publisert Sist oppdatert

Saken oppdateres!

I korte trekk: Sparebanken Møre i Q4 2023

Et knippe nøkkeltall fra Sparebank Møres rapport for fjerde kvartal. Tilsvarende tall i samme periode i fjor i parantes. 🔽 🔼

🔼 Egenkapitalavkastning:  17,8 % (13,2 %)

🔽 12 måneders utlånsvekst: 7,2% (8,8%)

🔼 Netto utlånsvolum: 81,6 mrd. (76 mrd.)

🔼 Kostnadsandel: 42% (40,3%)

🔼 Resultat etter skatt: 340 mill. (242 mill.)

🔽 Tap: -117 (2)

🔼 Netto renteinntekter: 506 mill. (432 mill.)

🔼 Netto rentemargin: 2,11% (1,95%)

🔼 Ren kjernekapital: 18,2% (17,9%)

🔼 Innskuddsdekning: 57,9% (57,4%)

Banken kan vise til et resultat etter skatt på 340 millioner kroner i 4. kvartal, noe som tilsvarer en egenkapitalavkastning på 17,8 prosent. Tilbakeføringer av tapsavsetninger i desember bidro til det gode resultatet (se lenger ned i saken).

– Vi leverer et solid resultat, noe som kommer både kundene, egenkapitalbeviseierne og samfunnet til gode. Vi har lagt bak oss et aktivt år der vi har gjennomført en rekke grep for å skape vekst, øke kvaliteten i kundeopplevelsen og for å ruste banken for fremtiden. I 2023 lå vi i toppsjiktet nasjonalt på kundetilfredshet, og vi er glade for at så mange velger å være kunde hos oss. Det viser at vi er konkurransedyktige, sier administrerende direktør Trond Lars Nydal i en pressemelding.

Der går det også frem at banken fortsetter å ta markedsandeler. Samlet utlånsvolum ved årsskiftet var 81,6 milliarder kroner. Utlånsveksten de seneste 12 månedene endte på 7,2 prosent, og banken kan også vise til en god innskuddsvekst på 8 prosent.

Året under ett

De foreløpige regnskapstallene for 2023 viser et årsresultat etter skatt på 1.055 millioner kroner. 

Egenkapitalavkastningen ble samlet 14 prosent og banken er solid med ren kjernekapital på 18,2 prosent.

Tilbakefører mer enn ventet fra tapsavsetning

Av regnskapet kommer det frem at det er tilbakeført 117 millioner kroner fra tapsavsetning. Det er litt mer enn ventet og signalisert.

Da Sparebanken Møre presenterte tallene for tredje kvartal i fjor høst, ble det påpekt en mulighet for å tilbakeføre opptil 80 millioner kroner i avsatte tap i de to påfølgende kvartalene. Årsaken var bedring i supply- og offshore-markedet. 

I desember bekreftet banken i en børsmelding at det ville bli gjennomført slike tilbakeføringer i fjerde kvartal, men da ble totaltallet justert opp til «om lag 115 millioner kroner», ettersom det også skulle tibakeføres tap på andre lån og garantier.

Tilbakeføringen er et «resultat av et langsiktig og verdiskapende samarbeid» med kundene, skrev banken i meldingen, men meddelte samtidig at den ikke forventet ytterligere tilbakeføringer i første kvartal.

Omfanget av disse tilbakeføringene var noe blant andre DNB Markets på forhånd pekte på som spesielt spennende i fjerdekvartalsrapporten til Sparebanken Møre.

I pressemeldingen pekes det på at banken følger bransjeutviklingene tett. Særlig offshore er viktig i regionen: «En opptur innen offshore gir økt etterspørsel etter fartøy til bruk på tvers av denne sektoren og havvind. Færre tilgjengelige fartøy gir økte markedsrater og bedre inntjening. Situasjonen er mer utfordrende for varehandelen og byggenæringen, men en større trygghet rundt at rentetoppen er nådd, kan bidra til at aktiviteten tar seg opp i løpet av 2024.»

Utbytte

På forhånd var det ventet at Sparebanken Møre ville tilby et utbytte på 7,70 kroner per egenkapitalbevis. Banken legger seg imidlertid litt lavere.

For regnskapsåret 2023 legger styret opp til å foreslå overfor generalforsamlingen et kontantutbytte på 7,50 kroner per egenkapitalbevis. 

Det foreslås også en avsetning til gaver til allmennyttige formål på 376 millioner kroner til tiltak innen kultur, idrett, nærmiljø, infrastruktur, kompetanse og næringsutvikling.

Tips oss!

Savner du noe i dekningen av resultatene til bankene? Kontakt redaksjonen@bankshift.no med dine innspill!

TIPS BANKSHIFT