RESULTAT

Sterke tall fra Sandnes Sparebank før banken opphører – her er nøkkeltallene for nye Rogaland Sparebank

De fleste pilene peker i positiv retning for Sandnes Sparebank før fusjonen med Hjelmeland.

Adm. direktør Trine Stangeland i Sandnes Sparebank.
Adm. direktør Trine Stangeland i Sandnes Sparebank.
Publisert

I korte trekk: Sandnes Sparebank i Q4 2023

Et knippe nøkkeltall fra Sandnes Sparebanks rapport for fjerde kvartal. Tilsvarende tall i samme periode i fjor i parantes. 🔽 🔼

🔼 Egenkapitalavkastning: 7,9% (5,9%)

🔼 Netto utlånsvolum 2023:  29,5 mrd. (27,1 mrd.)

🔼 12 måneders utlånsvekst: 9% (x %)

🔽 Kostnadsprosent:  51,5% (53,7%)

🔼 Resultat etter skatt:  65,5 mill. (48,4 mill.)

🔽 Tap:  4,1 mill. ( 6,6 mill.) 

🔼 Netto renteinntekter:  168 mill. (129 mill.) 

🔼 Netto rentemargin:  1,95 % (1,6 %) 

➡️Ren kjernekapital: 17,8% ( 17,8%)

🔽 Innskuddsdekning:  49,5% (49,6%)

Sandnes Sparebank fortsatte den gode trenden på tampen av fjoråret, og hevet årsresultatet til 329,9 millioner kroner, opp 24 prosent fra året før. Egenkapitalavkastningen endte på 9,9 prosent, opp fra 8,5 prosent.

De fleste andre piler pekte også i positiv retning for Den Gule Banken. Økningen forklares med betydelig høyere netto renteinntekter, høyere netto provisjonsinntekter og økt avkastning på finansielle investeringer i perioden, mens resultatforbedringen delvis ble motvirket av høyere kostnader, lavere utbytte og økt skattekostnad.

Det skiver banken i den foreløpige årsrapporten.

Det er store strukturelle endringer underveis i kjerneområdet til banken, ikke minst drevet av at SR-Bank, hjemhørende i Rogaland, er i ferd med å slå seg sammen med Sparebank 1 Sørøst-Norge og danne landets fjerde største bank under fanen Sparebank 1 Sør-Norge.

Kort tid etter at planen ble kjent, annonserte Sandnes at de også var i en fusjonsprosess med Hjelmeland Sparebank. Sammen vil de danne Rogaland Sparebank,  noe som ble vedtatt i partenes respektive forstanderskap 15. januar i år. Det tas sikte på å gjennomføre sammenslåingen 1. august.

Det legges naturlig nok stor vekt på denne sammenslåingen i bankens resultatpresentasjon. Der legges følgende nøkkeltall om den nye banken frem:

  • Utlån: 32,3 mrd. 
  • Innskudd: 16,7 mrd. 
  • Andel privatmarked: 75 % 
  • Kapitaldekning (CET-1): 17,6 % 
  • Egenkapital: 3,78 mrd. 
  • Egenkapitalbevisandel: 62,8 % 
  • Innskuddsdekning: 52 % 
  • Antall ansatte (morbank): 152 
  • Eierandel Eika Gruppen: 9,84 %

Der går det også frem at bankene regner med å realisere synergier på 30 millioner kroner innen 2026.