RESULTATER

Uten Himla hadde Fana Sparebank tapt terreng i privatmarkedet 

God utlånsvekst i Himla og bedriftsmarkedet veide opp for nedgang i utlån til privatmarkedet gjennom Fana Sparebanks kontorer.

Administrerende direktør i Fana Sparebank, Lisbet K. Nærø.
Administrerende direktør i Fana Sparebank, Lisbet K. Nærø.
Publisert Sist oppdatert

Fana Sparebank hadde en utlånsvekst på -8,3 prosent i personmarkedet i 2023. Nedgangen var på 1,4 milliarder kroner og er det samme som banken hentet inn gjennom konseptet Himla. Konseptet økte med 40 prosent i løpet av 2023 og endte med et utlånsvolum på 4,9 milliarder kroner.

Bedriftsmarkeder til banken har også hatt en sterk vekst gjennom 2023.

–  Veksten de siste 12 måneder er 747 millioner kroner, eller 15,5 prosent. Utlån til BM utgjør 21,5 prosent av konsernets samlede utlån, skriver banken i rapporten for fjerde kvartal.

Utlånsveksten i bedriftsmarkedet var på 16,7 prosent gjennom 2023 og utlånsvolumet i porteføljen var på 5,6 milliarder kroner ved utgangen av året.

Ved utgangen av kvartalet utgjorde utlån til publikum 25,9 milliarder kroner. 

I korte trekk: Fana Sparebank i Q4 2023

Et knippe nøkkeltall fra Fana Sparebank rapport for 2023. Tilsvarende tall i samme periode i fjor i parantes. 🔽 🔼

🔼  Egenkapitalavkastning: 9,5 % (8,1 %)

🔼 Brutto utlånsvolum: 25,9 mrd. ( 25,1 mrd.)

🔼  12 måneders utlånsvekst: 3,4 % (-4,6 %)

🔽 Kostnadsprosent: 45,3 % (49,0 %)

🔼 Resultat etter skatt: 283,9 mill. (228,0 mill.)

🔼 Tap: 1,2 mill. (-3,8 mill.) 

🔼 Netto renteinntekter: 562,6 mill. (444,3 mill.) 

🔼 Netto rentemargin: 2,06 % (1,74 %) 

🔼 Ren kjernekapital: 20,6 % ( 20,5 %)

🔼 Innskuddsdekning: 54,1 % ( 50,1 %)

sdsdsds