BETALING

En tredje gruppe skal vurdere beredskapen i betalingssystemet

Finansdepartementet har tirsdag etablert en ny arbeidsgruppe som skal vurdere beredskapen i betalingssystemet i Norge.

Finansdepartementet i Regjeringskvartalet i Oslo.
Publisert Sist oppdatert

Finansdepartementet har på forslag fra Norges Bank fastsatt mandatet for en arbeidsgruppe som skal vurdere beredskapen i det digitale betlingssystemet. Samtidig etableres det en arbeidsgruppe.

Det finnes allerede to grupper som vurderer betalingsstukturen i Norge, så denne nye gruppen blir den tredje i rekken. 

Regjeringen satte ned Betalingsutvlaget i mai 2023. Den gruppen skal gjøre en bred og helhetlig vurdering av betalingsfeltet. En del av utvalgets mandat er å «vurdere blant annet behovet for, og i tilfelle foreslå, tiltak for å redusere sannsynligheten eller styrke beredskapen for forstyrrelser i betalingssystemet». 

I tillegg foregår det et arbeid med digitale sentralbankpenger hos Norges Bank, hvor det utredes hvordan digitale sentralbankpenger kan fungere som betalingsberedskap. 

Den nye og siste gruppen skal da konsentrere seg om beredskapen i det elektroniske betalingssystemet. Gruppen har fått tre forskjellige tidsfrister som skal svare på hver sin del av mandatet. 

Del en går på kartlegging, del to er analyse og identifisering av mulige tiltak, og del tre er forankring av anbefalinger og plan for gjennomføring. De tre delene har tidsfrist ved utgangen av april 2024, august 2024 og september 2024.

Hvem som skal være med i arbeidsgruppen er ikke vedtatt ennå, men i mandatet står det at gruppen skal ha medlemmer fra Finansdepartementet, Norges Bank, Finanstilsynet og Finans Norge representert ved Bits og/eller BankID Bankaxept

Norges Bank leder og koordinerer arbeidet.