FOLKEFINANSIERING

Kameo-sjefen åpner opp for oppkjøp

Med 30 friske millioner på bok og en ny storeier på plass, vil Sebastian Martens Harung ikke utelukke mer offensive grep.

Kameo-sjefen Sebastian Martens Harung har nettopp sikret seg frisk kapital.
Kameo-sjefen Sebastian Martens Harung har nettopp sikret seg frisk kapital.
Publisert Sist oppdatert

Folkefinansieringsselskapet Kameo henter 30 millioner i en emisjon der det svenske investeringsselskapet Incore Invest går inn med halvparten av beløpet og blir neste største aksjonær i selskapet. Det meldte Dagens Næringsliv nylig.

Den andre halvparten deler rundt 35 av selskapets eksisterende aksjonærer på. Blant disse finnes største eier ABG Sundal Collier, og den tredje største Ilja Batljan Invest, investeringselskapet til den svenske SBB-gründeren.

– Incore er veldig rettet mot fintech i Sverige, og har en tech-kompetanse som kompletter ABG, som er mer rettet mot finans, det blir en veldig bra kombinasjon. sier Sebastian Martens Harung til BankShift.

Nye kapitalkrav krevde mer penger

En utløsende faktor til kapitalinnhentingen var at Kameo fikk økte kapitalkrav da konsesjonen som betalingsforetak ble flyttet fra Danmark til Sverige i fjor.

I stedet for cirka 1,5 millioner kroner må selskapet nå sette av 6 millioner, og om veksten i lånevolum går som Harung ønsker kan det fort være at Kameo trenger å sette av 10 millioner.

– Vi hadde en lånefasilitet fra våre eiere som kunne ha dekket dette, men da Incore kom på banen besluttet vi å hente litt ekstra, slik at vi har en buffer, sier Harung.

Fikk flere propåer

Den bufferen er Kameo-sjefen ikke fremmed for å bruke på oppkjøp hvis muligheten skulle by seg.

– I fjor hadde vi tre-fire helt konkrete kontakter på det temaet, uten at det ble noe av, forteller han og fortsetter:

– Men det gjør at vi har valgt å ta en litt opportunistisk approach. Dukker det opp noen gode forslag, så skal vi kunne slå til.

Kameo gjennomførte i fjor lån for 1,4 milliarder kroner på plattformen, 1,2 milliarder i Sverige, 120 millioner i Norge og 80 millioner i Danmark. Det ga en omsetning på 51 millioner kroner for alle tre land og et resultat før skatt som endte med et underskudd på mellom 10-15 millioner kroner.

Konkurrentene sliter mer

Det finnes imidlertid andre tilsvarende låneplattformer som har hatt det enda tøffere. For en dansk konkurrent har det stoppet opp fordi selskapet ikke har klart å bli godkjent etter det nye EU-regelverket. 

I Sverige gikk en mindre konkurrent, SBP, konkurs i fjor, En annen, Navian Group, fikk nei på sitt forsøk å kjøpe Pepins (en aksjebasert plattform som Dealflow og Folkeinvest). Det førte til at Pepins gikk konkurs.

Tessin, som er den svenske hovedkonkurrenten til Kameo, har det heller ikke lett om dagen. Selskapet måtte innlede året med å ta opp et konvertibelt lån på to millioner kroner for å sikre seg finansiering frem til sommeren.

Børskursen er nede på rundt 10 øre og har falt med 99 prosent fra toppen. Det verdsetter selskapet til 29 millioner svenske kroner.

– Det er ikke sånn at du planlegger å legge beslag på konkurrenten?

– Hehe, nei. Det finnes ikke noe konkret i den retningen. Vi er åpne for alle muligheter også for selskaper som gjør noe litt annet enn del vi holder på med, sier Harung.

Verdsettelsen kraftig ned

Men at tidene er tøffere, merker også Kameo av. Den forrige emisjonen i 2022 var rettet mot noen svenske investorer, og verdsatte selskapet til 360 millioner etter penger.

Harung ønsker ikke å gå inn på detaljer om den nye emisjonen, men innrømmer at verdsettelsen er blitt lavere.

– Vi har blitt enige om å holde verdsettelsen internt, men vi er fornøyde med prisingen, og har godt håp om å få bygget den opp igjen på sikt, sier Kameo-sjefen.

Det meste tyder imidlertid på at verdien på selskapet har gått med ganske så mye.

Incore Invests innsats på 15 millioner kroner gjør dem til neste største aksjonær. Nest størst før emisjonen var Ilja Batljan Invest med en eierandel på 14,49 prosent.

Da høres det ikke urimelig ut å anta at Incore kan ha fått 15 prosent av selskapet for sin investering. Noe som dermed skulle verdsette Kameo til omtrent 100 millioner kroner.

Et kraftig kutt, men skulle innebære at Kameo likevel er verdt mer enn tre ganger så mye som den fremste svenske konkurrenten.