TEKNOLOGI

Flere sparekunder har forlatt Sbanken hittil i år enn i hele fjor – nå utsetter DNB behandling av nye flyttemeldinger

DNB-konseptet må sette behandlingen av nye flyttemeldinger på pause for å holde tritt. – Konsekvensene for meg som kunde er at mine midler nå står uvirksomme på en ASK-konto, ifølge kunde.

Julia Stelzer Norberg er kommunikasjonsrådgiver i DNB, med ansvar for Sbanken.
Publisert Sist oppdatert

Selv om DNB har insistert på at det ikke er noen kundeflukt fra Sbanken etter oppkjøpet og de påfølgende endringene med ny app og nedleggelse av nettbanken, har BankShift tidligere fått bekreftet at minst 2000 sparekunder har hoppet av bankkonseptet siden nyttår. Det nyter blant andre Kron og Nordnet godt av.

Nå har pågangen blitt så stor fra kunder som vil flytte sine aksjesparekonti fra Sbanken, at de ikke klarer å ta unna forespørslene fort nok. Derfor har det blitt besluttet at slike forespørsler til Sbanken verken besvares eller behandles før tidligst i starten av april.

– Det er helt klart fortsatt utfordrende for Sbanken for tiden, men vi har skikkelig stor tro på at det skal snu fordi Sbanken jo har svært gode betingelser, skriver Julia Stelzer Norberg,  kommunikasjonsrådgiver i DNB og Sbanken-konseptet, i en e-post.

Flytter i fleng

Bankkonseptet har informert de øvrige tilbyderne i markedet om vanskelighetene, som har videreformidlet budskapet til kunder som ønsker å flytte enten fra eller til Sbanken.

I en melding fra Sbanken til Nordnet, som siden er videresendt kunder, står det at «vi vil bruke perioden fra nå til påske med å ferdigstille ASK flytt som allerede er i prosess». Flyttemeldinger innsendt etter dette vil altså tidligst bli behandlet i starten av april.

– Antall flyttemeldinger vi har fått så langt i 2024 er mer enn vi fikk gjennom hele 2023, det er altså mye mer trafikk enn vi har vært vant til, og vi har derfor bemannet opp til det vi mener er et forsvarlig nivå uten at vi samtidig øker risikoen for å gjøre feil, skriver Stelzer Norberg.

Hun svarer ikke på det konkrete spørsmålet om hvor mange det er snakk om, men påpeker at flytting av denne typen kontoer krever spesiell oppfølging før hele overføringsprosessen er ferdig. 

– Vi ønsker naturligvis at det skal være så kort ventetid som mulig og forventer at vi har enda høyere fart i dette arbeidet i løpet av de kommende ukene.

Kunde reagerer

Blant kundene som er rammet av grepet til Sbanken, er Lars Kåre Flo. Han fikk vite om flyttepausen av det som omsider skal bli hans nye formuesforvalter.

Lars Kåre Flo er i ferd med å avslutte sitt kundeforhold til Sbanken.

– Konsekvensene for meg som kunde er at mine midler nå står uvirksomme på en ASK-konto. Alle investeringer i aksjefond ble realisert for flere uker tilbake, slik at min nye formuesforvalter kunne flytte kontoen over til seg. Jeg er selvsagt ikke fornøyd med at jeg for tiden ikke får avkastning på midlene, sier han.

Han reagerer på måten DNB har håndtert saken på.

– Jeg er ikke fornøyd med informasjonen fra Sbanken. Den burde absolutt tilflyte direkte til meg som kunde. Jeg må også få lov til å medgi at jeg stusser over at DNB ikke setter inn tilstrekkelig med ressurser til å håndtere Sbankens utfordringer.

– Hva tror du dette kan føre til for Sbanken?

– Jeg har stor sympati med de hyggelige menneskene som jobber i Sbanken. Jeg er sikker på at de gjør så godt de kan i lys av de arbeidsbetingelser og rammer de må jobbe innenfor. Etter min oppfatning har DNB sin informasjonsavdeling mye å hente når det gjelder timing og kvaliteten på den informasjonen de sender ut.

– Jeg tror videre Sbankens gode rykte og renommé på sikt kommer til å bli skadelidende under denne prosessen, sier han.

Har orientert Finanstilsynet

Ifølge Skatteloven skal en tilbyder ved begjæring om overføring av aksjesparekontoen, overføre alle finansielle instrumenter og kontanter på kontoen til den nye tilbyderen innen 10 dager.

DNB har nå orientert Finanstilsynet om at de vil ha forsinkelser i Sbanken «i en periode fremover».

– Vi skulle naturligvis ønske at vi ikke hadde lengre behandlingstid enn vanlig, og gjør det vi kan for å komme tilbake til et mer normalt nivå samtidig som vi prøver å minimere ulempene for de det gjelder.

– Hvor langt tid vil kundene som nå ber om flytting måtte vente? Kan det drøye inn helt inn mai?

– Målet er å behandle de som står i kø for å flytte så snart som mulig, mer konkret enn det er det vanskelig å være. Som sagt har vi økt kapasiteten det vi kan uten at vi samtidig øker risikoen for feil.

Bytter teknisk plattform

I løpet av påskeuken planlegger DNB å gjøre den såkalte tekniske migreringen som tar Sbanken systemene over på storbankens plattform.

Det er imidlertid den store pågangen som er hovedårsak til pausen i behandlingen av flyttemeldinger, bekrefter  Stelzer Norberg.

– Det er primært større pågang enn vanlig for flytting av aksjesparekonto som er årsaken til at vi dessverre har lengre ventetid nå. Kunder som har aksjesparekonto i Sbanken får nærmere informasjon fra oss om den tekniske migreringen som skal foregå i påsken. Det vil være mulig kjøpe og selge fond og aksjer også mens migreringen pågår, skriver hun.

På spørsmål om hvorfor det ikke er sendt ut informasjon om saken til Sbanken-kundene generelt, presiserer Stelzer Norberg at dette ikke gjelder alle som har aksjesparekonto i Sbanken-konspetet, men kun de som som ønsker å flytte kontoen til en annen aktør.

– Alle som ønsker å flytte aksjesparing blir fortsatt registrerte og står i kø for å bli flyttet. Det beste ville naturligvis være om det ikke var noen forsinkelser, men ved å gjøre det på denne måten kan man fortsatt bruke kontoen som vanlig, med noen av de beste betingelsene du finner i markedet, mens man venter på å bli flyttet. 

Når en aksjesparekonto er i prosess for å bli overført til en annen aktør, er det derimot ikke mulig å kjøpe eller selge så lenge overføringen pågår.