FINANSKLAGENEMNDA 

Nordea nektet foreldre og datter å kjøpe bolig sammen – må betalte 42.000 kroner

I 2021 nektet Nordea å gi et boliglån til foreldre og en datter – nå har datteren kjøpt seg inn i boligen og banken må dekke dokumentavgiftene.

Nordea
Publisert

Etter et samlivsbrudd skulle foreldrene til en kvinne hjelpe henne inn igjen på boligmarkedet. De tre skulle kjøpe en bolig sammen der datteren hadde en egenkapital på 1,7 millioner kroner. Etter at de fikk tilslag på en bolig i 2021, opplyste Nordea at banken ikke ville låne dem penger dersom datteren var medeier. På det tidspunktet var datteren på arbeidsavklaringspenger. Det endte med at foreldrene lånte datterens egenkapital til å kjøpe boligen. Ifølge foreldrene hadde de vært åpne med banken om at datteren skulle være medeier.

Foreldrene betalte hele dokumentavgiften da boligen ble kjøpt. I 2023 kjøpte datteren to tredjedeler av boligen som utløste en dokumentavgift på 42.000 kroner. Det mener familien at banken skal dekke fordi de ikke hadde trengt å betale avgiften i 2023, hvis datteren fikk kjøpe boligen sammen med foreldrene i 2021.

Nordea på sin side bestrider å ha gjort noe uriktig og poengterer at finansieringsbeviset ble utstedt til foreldrene alene da foretaket vurderte datters økonomiske situasjon som ikke tilfredsstillende.

Finansklagenemndas flertall bestående av leder og forbrukerrepresentant mente at banken skulle dekke dokumentavgiften. De finner det bevist at banken visste om planene for at både foreldre og datter skulle stå som eiere.

– I denne saken er det uforståelig for flertallet hvorfor lånet ikke kunne gis dersom datteren skulle være medkjøper og medeier. Sikkerheten for lånet til foreldrene var i foreldrenes egen bolig, kommenterer flertallet.

Nemndas mindretall bestående av bransjerepresentanten er uenig i den konklusjonen. Han poengterer at finansieringsbeviset var utformet slik at kundene oppnådde gunstig finansiering i boligkredittforetak. En finansiering utenom boligkredittforetak ville blitt dyrere.

– Denne finansiering forutsatte foreldrene som kunder og pantsettere. Etter opplysninger i kredittsaken forut for finansieringsbeviset, var det høy grad av usikkerhet om datteren ville oppfylle kravene i utlånsforskriften til betjeningsevne eller gjeldsgrad, kommenterer bransjerepresentanten.

Nemndas konklusjon ble likevell at banken må dekke dokumentavgiften på 42.000 kroner som kom i 2023, det skriver nemnda i avgjørelse 2024-496.