RESULTATER

Sparebanken Øst vinner kunder gjennom kontorene og taper kunder i Nybygger

Digitalkonseptet Nybygger taper kunder mens kontornettverket til Sparebanken Øst henter inn kunder.

Administrerende direktør i Sparebanken Øst, Pål Strand.
Administrerende direktør i Sparebanken Øst, Pål Strand.
Publisert Sist oppdatert

Sparebanken Øst leverer et solid resultat i 2023. Utlånsveksten i personmarkedet gjennom kontornettverket var på 7,7 prosent, godt over kredittveksten på 3,4 prosent. Samtidig taper banken kunder i digitalkonseptet Nybygger, med en negativ utvikling på 10,6 prosent.

– Nybygger hadde en voldsom vekst i 2021 og det er naturlig at det blir litt reduksjon mens vi konsoliderer stillingen vår. Samtidig ser vi at kundene har behov for mer rådgivning nå når det er tøffere tider, sier administrerende direktør i Sparebanken Øst, Pål Strand, til BankShift.

Rundt 90 prosent av bankens utlånsportefølje er personkunder og den totale utlånsveksten for 2023 endte på 2,9 prosent. Strand forklarer at Sbanken har vært en hard konkurrent tidligere, men at det har snudd.

– Det har vært gjort noen beslutninger hos Sbanken som har gjort at de er mindre tydelig som konkurrent nå enn tidligere, forklarer Strand.

I korte trekk: Sparebanken Øst i 2023

Et knippe nøkkeltall fra Sparebanken Øst rapport for 2023. Tilsvarende tall i samme periode i fjor i parantes. 🔽 🔼

🔼 Egenkapitalavkastning: 9,87% (6,65 %)

🔼 12 måneders utlånsvekst:  2,9% (6,6 %)

🔼 Brutto utlånsvolum:  37,9mrd. (36,8 mrd.)

🔽 Kostnadsprosent: 39,57 % (42,60 %)

🔼 Resultat etter skatt: 440,6 mill. (296,4 mill.)

🔼 Tap: 6,7 mill. (6,8 mill.)

🔼 Netto renteinntekter:  828,8 mill. (686,2 mill.)

🔼 Netto rentemargin: 1,85% (1,49%)

🔽 Ren kjernekapital:  18,67% (20,11%)

🔽 Innskuddsdekning:  41,87% (42,83%)

Et perfekt eksempel på en Frende-bank

Sparebanken Øst er den minste av de tre store bankene i den nystartede Frendegruppen. Banken distribuerer Frende Forsikring, men er ikke med i Verd Boligkreditt, Balder Betaling eller Brage Finans. Sistnevnte finansierer biler og der har  Sparebanken Øst sitt eget konsept, AS Financiering. Selskapets hovedprodukt er salgspantfinansiering av bruktbil og hadde en utlånsvekst på 9,6 prosent i 2023.

–  AS Financiering er et veldig solid selskap som leverer godt, spesielt nå som det er dyrtid ser vi at bruktbilmarkedet går bra, sier Strand. 

Han mener at Sparebanken Øst er et perfekt eksempel på hvorfor Frendegruppen ikke er som de andre alliansene.

– Bankene i Frendegruppen står fritt til å velge de produktene de ønsker å være med i. Vi er med i noe og har utviklet egne konsepter på andre områder. Det skiller oss ut som bank i forhold til konkurrentene våre, sier Strand.

– Tror du Frendegruppen blir et attraktivt alternativ for banker på deres størrelse?

– Jeg tror flere banker kommer til å bevege seg mellom allianser og nå som samarbeidet i Frendegruppen blir enda bedre, så kan det godt være at banker ser på gruppen som et attraktivt alternativ, svarer Strand.

Ambisjoner om vekst

Over tid har Sparebanken Øst jobbet med å redusere risikoen mot næringseiendommer. Det er banken ferdig med nå. Ved utgangen av 2023 var netto utlån til næringskunder på 3,9 milliarder kroner, en økning på 0,4 milliarder kroner de siste 12 månedene.

– Vi har en strategi om å øke bedriftsutlånene våre fremover og vokste med over 10 prosent i bedriftsmarkedet i fjor. Vi har planer om fortsatt vekts, men kan samtidig ikke vokse for fort, sier Strand.

Geografisk ligger Sparebanken Øst hovedsakelig på østsiden av Oslofjorden. Men banken har et kontor i Fredrikstad. Strand forklarer at kontoret i plankebyen er lite, men at det vokser raskt.

– Sparebanken Øst har en plan om geografisk utbredelse. Vi ser jo at kontornettverket jevnt leverer gode resultater. Men det er ikke sikkert at ekspansjonen skjer i Østfold, sier Strand. 

Mange nye ansatte

Banken leverte en kostnadsprosent på 39,57 prosent for 2023. Strand sier at det delvis skylles mange nyansettelser.

– Vi så at det var mange kompetente folk som søkte tryggere arbeidsplasser i fjor, så vi har ansatt en god del folk og det påvirker kostnadsprosenten vår. Håpet er at de skal bidra til effektivisering på sikt, så får vi se om det var en god investering, smiler Strand.  

Leverer nesten heler resultatet i utbytte

I en børsmelding melder banken at resultat per egenkapitalbevis er 5,67 kroner. Styret foreslår at det for 2023 deles ut et kontantutbytte på 5,40 kroner per egenkapitalbevis, til sammen 111,9millioner kroner, og avsetning til allmennyttige gaver på 279,6 millioner kroner. Det tilsvarer nesten hele resultatet.

– Vi er godt kapitaliserte til å ta vekst, så derfor gir vi ut så godt som hele resultatet vårt, sier  Strand.

Han mener også at implementeringen av Basel IV vil frigjøre ytterligere kapital for banken.