RESULTAT

SR-Bank forbedret resultatet med over en halv milliard kroner i fjerde kvartal

Banken som snart fusjonerer seg til landets tredje største, la frem tall for fjerde kvartal torsdag morgen.

Konsernsjef i Sparebank 1 SR-Bank, Benedicte Schilbred Fasmer.
Publisert Sist oppdatert

Saken oppdateres!

I korte trekk: Sparebank 1 SR-Bank i fjerde kvartal

Et knippe nøkkeltall fra Sparebank 1 SR-Banks rapport for fjerde kvartal. Tilsvarende tall i samme periode i fjor i parantes. 🔽 🔼

🔼 Egenkapitalavkastning: 19,7% (14,5 %)

🔽 12 måneders utlånsvekst: 7,5% (9,8%)

🔽 Brutto utlånsvolum: 252,9 mrd. (253 mrd.)

🔽 Kostnadsprosent: 35,2% (37,3%)

🔼 Resultat etter skatt:  1503 mill. (1000 mill.)

🔼 Tap: 232 mill. (5 mill.)

🔼 Netto renteinntekter: 1715 mill. (1286 mill.)

🔼 Netto rentemargin: 1,87% (1,51%)

🔼 Ren kjernekapital: 17,6% (17,4%)

🔼 Innskuddsdekning: 58,5% (58,5%)

Sparebank 1 SR-Banks resultat før skatt for fjerde kvartal 2023 ble 1,8 milliarder kroner, en klar forbedring på 590 millioner kroner sammenlignet med samme periode i 2022. Egenkapitalavkastningen etter skatt endte på 19,7 prosent. 

– Det er første gang vi går over 1,5 milliarder kroner på resultatet, sier finansdirektør Inge Reinertsen.

Utlånsvekst, med økte netto renteinntekter, god drift og inntektsføring av tap, bidro til resultatforbedringen. Det går frem av en selskapsmelding torsdag morgen. I tillegg bidro en positiv engangseffekt på 421 millioner kroner fra salget av SR-Markets til SpareBank 1 Markets positivt.

Netto renteinntekter ble 1,7 milliarder kroner fjerde kvartal 2023, en økning på 429 millioner kroner fra samme kvartal i 2022. Sparebank 1 SR-Bank tar markedsandeler og hadde en samlet utlånsvekst på 7,5 prosent siste tolv måneder ved utgangen av desember.

– Siden høsten 2021 har norske husholdninger og bedrifter opplevd at styringsrenten til Norges Bank er blitt satt opp 14 ganger. Selv om rentene har steget og utgiftene økt, har kundene evnet å tilpasse seg. Som bank er vi et speilbilde av utviklingen i norsk økonomi, og jeg er glad for å legge frem et resultat som viser at flertallet av kundene klarte seg bra gjennom 2023, sier konsernsjef Benedicte Schilbred Fasmer i meldingen.

Fusjonen skyves

Rogalandsbanken skapte de kanskje største overskriftene hva gjelder banknytt i året som gikk, da det ble kjent at den skal fusjoneres med Sparebank 1 Sørøst-Norge og danne landets tredje største bank under fanen Sparebank 1 Sør-Norge

Det skulle etter planen skje til sommeren, og dermed er året som nå konkluderes med resultatene for fjerde kvartal etter alle solemerker det siste med dagens struktur. Det stemmer fortsatt - men i kvartalspresentasjonen kommer det frem at den formelle sammenslåingen skyves til oktober. 

Kort tid etter at storfusjonen ble kjent, kom to andre rogalandsbanker på banen og offentliggjorde sine egne planer om å sammen danne Rogaland Sparebank - og dermed posisjonere seg for å erobre det lokale eierskapet SR-bank har hatt.

Slapp tall for tidlig

Allerede onsdag ettermiddag ble det første tallet fra banken sluppet, om enn med et uhell. Det ble nemlig børsmeldt at utbyttet ble på 7,50 per egenkapitalbevis. Til sammen gir det et utbytte på rundt 1,98 milliarder kroner

Raskt etter kom banken med en korrigering:  «Ved en feil ble det publisert en melding kl 11:59 vedrørende utbytte for 2023. Regnskapet og utbytte vil bli styrebehandlet i dag og publisert kl 07:30 i morgen, torsdag 8. februar 2024.», skrev banken i en ny børsmelding.

Tallet var det samme i rapporten som ble lagt frem torsdag morgen.

Fra før er det også kjent at banken må ta et tap på 51 millioner kroner i sammenheng med at bankalliansen Sparebank 1 Gruppen, hvor SR-Bank er blant de største eierne, skrev ned verdien på inkassoselskapet Kredinor med 769 millioner kroner.