BÆREKRAFTSRAPPORTERING

Finstart Nordic, Nysnø og Sintef investerer i bærekraftsplattform

Plattformen skal gjøre det enklere for bedrifter å rapportere på sitt klimafotavtrykk.

F.v. Eivind Egeland Olsen (Nysnø), Sophie B. Jewett (MoreScope), Sheri Shamlou (MoreScope), Solveig E. Sundsdal (Nysnø), Jean Baptiste Curien (Nysnø) og Markus Øverli (MoreScope).
Publisert

Finstart Nordic, en del av Sparebank 1 SR-Bank, investerer sammen med Nysnø Klimainvestering, Sintef Venture VI og andre eksisterende aksjonærer til sammen 34 millioner kroner i det norske selskapet MoreScope,  skriver selskapene i en pressemelding.

MoreScope leverer en datadreven plattform som hjelper selskaper og investorer med å kartlegge, forbedre og rapportere sine klimafotavtrykk. Selskapet har en bred kundebase innen finans, energi, sjømat og industri.

– Finstart Nordics mandat er å gjøre strategiske investeringer for teknologi og bærekraft. Som en del av SR-Bank-konsernet arbeider vi for å bidra til langsiktig og bærekraftig vekst i næringslivet. MoreScope bidrar til at bedrifter kan realisere og lykkes med noen av sine viktigste bærekraftsmål og nødvendige omstillinger. Vi ser frem til samarbeid med selskapet, og sammen bistå bedrifter til å lykkes med nødvendig omstilling, sier administrerende direktør Vidar Aksland i Finstart Nordics.

Plattformen til MoreScope forenkler klimautslippsestimering basert på utgifter og faktisk aktivitet. Selskapet har integrasjoner til flere regnskapsprogram og gir en automatisert estimering av klimagassutslipp. Estimeringen er basert på datagrunnlag fra den enkelte bedrift, som analyseres av algoritmer opprinnelig utviklet av Sintef. MoreScope utvikler nå også en simulator for avkarbonisering, som vil bistå bedrifter med å kvantifisere omstillingsplaner.