ALLIANSER

LBA om Frendegruppen: – På sikt vil vi se etter en felles IT-plattform

Lokalbank-alliansen (LBA) inngår i den nye alliansen Frendegruppen. Administrerende direktør i LBA tror den vil gjøre dem mer attraktiv for banker som ser etter en ny alliansepartner.

Administrerende direktør i Lokalbank, Bent Eidem.
Publisert Sist oppdatert

Nylig meldte BankShift at bankene som distribuerer Frende Forsikring, formaliserer samarbeidet og danner en ny allianse med egen administrasjon. Gruppen består av flere store banker og to allianser, en av dem er Lokalbank-alliansen (LBA). Administrerende direktør i LBA, Bent R. Eidem, mener at utviklingen i bankbransjen de siste årene har gjort alliansen nødvendig.

– Hvis man ser på hva som har gjort at banker har gjort strategiske valg de siste årene, så har det vært for å søke samarbeid om store innkjøp. Bankene i Frendegruppen har en målsetning om å være selvstendig, men vi ønsker samtidig å gå sammen om felles innkjøp av tjenester og IT-systemer, forklarer Eidem til BankShift.

På kort sikt skal Frendegruppen se på samarbeid om antihvitvasking og andre teknologiske løsninger. De fleste bankene i alliansen bruker Tietoevry som kjernebanksystem, mens LBA-bankene bruker SDC. Eidem sier at det ikke utgjør noen umiddelbare utfordringer.

– Løsningene vi finner sammen vil kunne utvikles til å fungere med begge plattformene, men på sikt vil vi se etter en felles IT-plattform, sier Eidem.

– Når kan det skje?

– Vi skal bruke det neste året på å finne ut hvordan det kan se ut og hvilke løsninger som eventuelt passer, svarer Eidem.

En felles stemme

At LBA nå går inn i en større organisasjon, betyr ikke at LBA får mindre betydning for sine medlemmer.

– Jeg tror det er forventet fra de store aktørene at vi har en felles stemme. Det er positivt for oss fordi det er enklere å kommunisere våre meninger, poengterer Eidem.

Den desidert største aktøren i Frendegruppen blir Sparebanken Vest. I dag eier banken 39,6 prosent av Frende Forsikring. Eierposisjonen er dobbelt så stor som neste man på listen.

– Er dere bekymret for at Sparebanken Vest får mer kontroll gjennom denne alliansen?

– At vi har en så stor aktør i Frendegruppen er positivt, men det kan også være en utfordring som må håndteres. På den ene siden har de mye ressurser og kan gi et løft til Frende Gruppen. De forventer nok også en del fart i utviklingen av samarbeidet, og det tjener vi på. På den andre siden har alle bankene i LBA en uttalt strategi om å være selvstendige. Det er ingen ting som tyder på at Frendegruppen utfordrer det, men LBA kommer til å jobbe for at bankene i alliansen oppnår de målene de har satt seg, fastslår Eidem.

Kan gjøre LBA mer attraktiv

I 2018 meldte de ti bankene i LBA seg ut av Eika Gruppen. Med inntreden i Frendegruppen, så tror Eidem at lokalbank kan fremstå som et godt alternativ for gamle alliansepartnere.

– Lokalbank-alliansen er tuftet på at bankene skal kunne stå alene og gjøre selvstendige valg. Gjennom Frendegruppen så får vi tilgang til et samarbeid om produktselskaper som gir oss stordriftsfordeler. Jeg tror kombinasjonen kan være attraktiv for banker som ikke er med i LBA i dag, sier Eidem.

– Dere er på SDC, mens de fleste andre banker er på Tietoevry. Må en bank konvertere for å bli en del av LBA?

– Nei, ikke på kort sikt. LBA er et fellesskap som utveksler kompetanse og jobber med å utvikle ny kompetanse. Men det er klart at på sikt er det en fordel om alle er på samme plattform, påpeker Eidem.