EIERSKAP

Småsparerne prioriteres når Flekkefjord Sparebank åpner for over 1300 nye eiere 

Interessen for tegning av egenkapitalbevis i Flekkefjord Sparebank var langt høyere enn tilbudet.

Administrerende banksjef i Flekkefjord Sparebank, Heidi Nag Flikka.
Publisert

Flekkefjord Sparebank utsteder egenkapitalbevis for første gang, og nylig ble det kjent at Sparebanken Vest var største garantist i emisjonen på 163 millioner kroner.

Nå er tilbudsperioden over, og resultatet er en overtegning på 62 prosent. Totalt får banken over 1300 nye eiere, hvorav 1116 er privatpersoner.

– Emisjonen har hatt en oppslutning og antall tegnere som vi ikke kan huske å ha sett i nyere tid blant sparebanker i denne størrelsen, sier Øyvind Fallmyr ved Investment Banking i Norne Securities, som har vært tilrettelegger for emisjonen, i en pressemelding. 

I løpet av de neste dagene får interessentene vite hvor mye de får tilslag om. Det er småsparerne som får prioritet, opplyser banken. Alle med tegninger opptil 50.000 kroner får innvilget hele den ønskede investeringen, mens tegninger opp til 100.000 kroner får en tildeling på omtrent 76 prosent.

«Banken og tilretteleggerne vurderer denne tildelingsnøkkelen som gunstig for likviditet og stabilitet for egenkapitalbeviset og kjøperne,» heter det i meldingen, hvor det også står:

«Selv om flere hadde håpet på en enda større tildeling, viser den omfattende interessen tydelig attraktiviteten ved å eie en del av Flekkefjord Sparebank.»

Fremtidsvisjonen

Det er meldt interesse fra hele landet, opplyser banken i en pressemelding, men desidert flest kommer fra deres eget markedsområde. 

– Vi er takknemlige og overveldet over resultat av emisjonen og den tilbakemeldingen vi har fått fra lokalsamfunnet. Dette er en tillitserklæring og signaliserer en sterk tro på bankens fremtidsvisjon og strategiske planer, sier administrerende banksjef Heidi Nag Flikka.

Banken hun leder la nylig frem solide resultater for årets første kvartal, og leverte en egenkapitalavkastning på 9,53 prosent. På få år har Flekkefjord Sparebank doblet både antallet ansatte og forretningskapitalen.

– Den fantastiske responsen gjør meg stolt og ydmyk. Det stiller høye krav til fortsatt gode resultater i årene som kommer. Nå ser vi fram til å fortsette vår lønnsomme vekst og ytterligere styrke vår posisjon til det beste for kundene og lokalsamfunnet, sier Nag Flikka.

Garantistene

Offentliggjøring av tildeling blir gjort i brev til hver enkelt tegner i løpet av de nærmeste dagene.

Hele emisjonsbeløpet var sikret på forhånd, med Sparebanken Vest som største garantist, med tegninger for 25 millioner kroner. Deretter fulgte de lokale investorer og MP Pensjon med tegninger verdt 10 millioner kroner.  

Spesialistfondet VPF Eika Egenkapitalbevis tegnet seg også for egenkapitalbeviser verdt seks millioner kroner, mens samarbeidsbankene i Lokalbank-grupperingen ønsket seg inn med beløper på mellom to og tre millioner kroner.