TILSYN

Finanstilsynet tester KI i risikovurdering av banker: – Kan gi bedre ressursbruk i tilsynet og bedre oppfølging av bankene

I et prosjekt som skal gi økt effektivisering hos Finanstilsynet, ser man på mulighetene til å bruke kunstig intelligens i tilsynsarbeidet.

Informasjonsdirektør i Finans Norge, Tom Staavi.
Publisert

Finanstilsynet skal i 2024 øke fokuset på et testprosjekt innen kunstig intelligens (KI) som ble startet på tampen av 2023. I en melding på tilsynets egne sider, skrives det at «som en del av Finanstilsynets arbeid med digitalisering satt vi i gang i 2023 et effektiviseringsprosjekt der vi tar i bruk KI til risikovurdering av mindre banker».

Prosjektet er ifølge Finanstilsynet selv fortsatt i en tidlig fase.

– Finanstilsynet satte mot slutten av 2023 i gang et testprosjekt hvor vi blant annet ser på hvordan KI eventuelt kan brukes til å effektivisere arbeidet med risikovurdering- og analyse av mindre banker, sier tilsynsrådgiver Jo Singstad til BankShift.

– I første omgang har vi benyttet API for å kvalitetssikre foretakenes innrapporterte data og utføre enkle beregninger. I neste fase vil vi teste bruk av KI til å sammenstille, sortere og sammenfatte kvalitativ og kvantitativ informasjon som kan benyttes i saksbehandling, inkludert risikoanalyser av mindre banker, sier Singstad.

Finanstilsynet har ikke kommet lenger i prosessen til at de ønsker å svare konkret på spørsmål rundt hvordan KI kan brukes, da man fortsatt er i en fase der man henter inn informasjon.

Positive til KI-bruk

På spørsmål til bransjeorganisasjonen Finans Norge om hvordan de ser på bruk av KI til å gjøre risikovurderinger og analyse av bankene, er informasjonsdirektør Tom Staavi positiv til at Finanstilsynet nå ser på mulighetene.

– Vi synes i utgangspunktet det er bra at tilsynet bruker KI til tilsynsarbeidet. Det kan gi bedre ressursbruk i tilsynet og bedre oppfølging av bankene. Det virker dessuten som tilsynet går veldig forsiktig frem her, sier Staavi.

– Tilsynet bruker i første omgang bare KI til å kvalitetssikre data og utføre enkle beregninger, det vil si arbeid som flere institusjoner allerede har brukt modeller og makroer i Excel til å utføre over lang tid, legger han til.

Staavi påpeker at KI foreløpig bare skal testes til bruk av risikovurdering, og ikke gjøre selve vurderingen selv.

– Fremover skal tilsynet teste bruk av KI til å sammenstille, sortere og sammenfatte kvalitativ og kvantitativ informasjon som skal brukes i risikovurderinger. KI skal altså bare testes for bruk i arbeidet med å lage informasjonsgrunnlag for risikovurderingen. KI skal ikke brukes til å gjøre risikovurderingen, sier Staavi.

Må kvalitetssikres

På spørsmål om hvordan man vil tolke det om Finanstilsynet bruker KI til å straffe aktører i bransjen, mener Staavi man må passe på å kvalitetssikre arbeidet som gjøres.

– Ansvarlig bruk av KI forutsetter at ansatte kvalitetssikrer resultatene med stikkprøver og lignende, og gjør egne risikovurderinger. Dersom tilsynet vurderer strengere tilsyn, krav, bøter eller andre tiltak, bør informasjonsgrunnlag fra KI kvalitetssikres nøye, sier Staavi.

Informasjonsdirektøren tror KI kan bli et nyttig verktøy for å se sammenhenger for oppfølging, øke presisjonen i arbeidet og spare tid for tilsynet, og mener verktøyet blir viktig for hele bransjen. 

– Riktig uttesting og ansvarlig bruk av KI er viktig for alle parter i næringen, det gjelder både aktørene og Finanstilsynet, sier Staavi.