KJERNEBANKSYSTEM

Bits har avtalt møte med Knowit etter kritikk

Knowit mener det er for store kostnader og for komplekst å koble seg til NICS-nettverket. – Vi har ikke vært i kontakt med dem, svarer nettverket. 

Asbjørn Enge i Bits og Finansnæringens Hus
Publisert Sist oppdatert

Knowit sier i et ferskt intervju med Bankshift at det er for store kostnader og for komplekst å koble seg til interbanksystemet NICS, som er driftet av Bits,  noe som ifølge selskapet hindrer innovasjon i bankbransjen.

Leder for avdeling finansiell infrastruktur i Bits, Asbjørn Enge, sier til BankShift at de ikke har vært i kontakt med Knowit i sammenheng med tilknytting til nettverket.

– Så vi kjenner ikke deres konkrete problemer. Vi er heller ikke kjent med tekniske hindringer for å etablere seg, sier Enge til BankShift.

Kommersiell direktør i Knowit, Jan Georg Lehmann, forklarer at de ikke har direkte kontakt med Bits, men har kontakt med dem gjennom Mastercard Payment Services.

– Det er ikke NICS i seg selv som er hinderet, men all kompleksitet, krav og prosessering som kreves for tilgangen, kommenterer Lehmann.

Bits bekrefter at de har kontakt med Mastercard Payment Services på mange løsninger, men at de ikke er kjent med et samarbeid mellom dem og Knowit.

Etter artikkelen kom ut har Knowit og Bits kommet med en felles uttalelse:

«Kompleksiteten ligger i hovedsak i det å prosessere transaksjoner frem til clearing. Dette er et ansvar som ligger hos bankene og det er nettopp her Knowit og Mambu vil bidra til å utfordre eksisterende datasentraler. Vårt felles ønske er flere aktører på markedet for å skape innovasjon. Bits har invitert Knowit til arbeidsmøte allerede neste uke. Det ser vi frem til!»

Reflekterer driftskostnaden

Enge i Bits mener at kostnadene som de tar betalt reflekterer kostnadene ved å drifte NICS-nettverket.

– Det er betydelige kostnader knyttet til å forvalte og utvikle samfunnsviktige betalingsinfrastruktur. Denne infrastrukturen har vært investert i gjennom flere år og vår mening er at det nye aktører betaler for deltakelse gjenspeiler den verdi infrastrukturen representerer, forklarer Enge.

– Hva driver kostnadene med å drive nettverket?

– Sikker og stabil IT-drift er en vesentlig kostnadskomponent. I den senere tid har særlig kravene til sikkerhet økt og medfører høyere kostnader for infrastrukturen, svarer Enge.

Han påpeker at NICS jobber med å forbedre og effektivisere infrastrukturen.

– Vi jobber med standardisering slik at infrastrukturen i større grad benytter internasjonale standarder, sier Enge.

Opplever ikke tilkoblingsproblemer

Enge deler ikke oppfatningen til Knowit om at det er komplekst å koble seg til NICS-nettverket.

– Vi opplever ikke at aktørene har problemer med å koble seg til nettverket rent teknisk. Men vi har jevnlig dialog med deltakerne og deres dataleverandører og bistår dem ved behov, forklarer Enge.