RESULTAT

Blir største bank i Eika: – Vi får et større ansvar

Skagerrak Sparebank blir den største banken i Eika Gruppen i noen måneder. Administrerende banksjef mener at de store bankene har et særskilt ansvar for å drive utvikling i alliansen.

Fra venstre: Administrerende banksjef Børre Grovan i Andebu Sparebank, administrerende banksjef Jan Kleppe i Skagerrak Sparebank og administrerende banksjef Joachim Steinsett i Larvikbanken.
Publisert Sist oppdatert

Skagerrak Sparebank leverte et resultat etter skatt på 139,5 millioner kroner og en  egenkapitalavkastning på 8,80 prosent i 2023. Utlånsvekst var på 1,37 prosent. Administrerende banksjef Jan Kleppe er fornøyd etter forholdene, men sier at han gjerne skulle levert et bedre resultat.

– Vi konverterte fra SDC til Tietoevry i april i 2023. Det tok mye kapasitet for oss, så vi budsjetterte med lavere utlånsvekst i første halvår. Men det hadde vært hyggelig å levere en høyere vekst enn det vi har gjort, sier Kleppe til BankShift.

Banken har også vært i en fusjonsprosess med Andebu Sparebank og Larvikbanken gjennom 2023. Den juridiske fusjonen skjedde i februar i år og den fusjonerte banken beholder Skagerrak Sparebank som navn. Den tekniske fusjonen skjer i mai.  

Kleppe påpeker at uten engangskostnader knyttet til konvertering av kjernebanksystem og fusjon, så hadde egenkapitalavkastningen vært på rundt  10,3 prosent. Han er fornøyd med bankens soliditet med en ren kjernekapital på 19,22 prosent.

– Alle de tre bankene i fusjonen er solide, så vi er godt rigget for vekst i 2024, forklarer Kleppe.

Får mer ansvar

Den fusjonerte banken får en forretningskapital på rundt 34 milliarder kroner og bankene hadde et sammenslått brutto utlånsvolum på rundt 29,5 milliarder kroner i tredje kvartal 2023. Det gjør banken til den største i Eika Gruppen frem til Sandnes Sparebank fusjonere med Hjelmeland Sparebank til høsten. Kleppe tar posisjonen med knusende ro.

– At vi blir størst er ikke så viktig for oss. Det som er viktig er at vi blir et knippe med store banker i alliansen. Vi får et større ansvar for å utvikle alliansen og bidra med noe mer resurser enn de mindre bankene, forklarer Kleppe.

Jobber med kostnadseffektivitet

I 2023 leverte Skagerrak Sparebank en kostnadsprosent på 53,1 prosent. Kleppe forklarer at det inneholder engangskostnader på 31 millioner kroner.

– Den fusjonerte banken har et mål om å ha en kostnadsprosent under 40 prosent. Det tror jeg vi skal får til relativt raskt, sier Kleppe.

Egenkapitalavkastningsmålet for den fusjonerte banken er på 9 prosent.

– Vi har kommunisert til markedet at vi helst bør ligge over 10 prosent. Men vi er i et område der det er veldig tøff konkurranse, derfor har vi sagt at egenkapitalavkastningen skal ligge på minimum 9 prosent, poengterer Kleppe. 

Den fusjonerte banken har kontorer fra Tønsberg i nord til Arendal i sør. Ambisjonene for utlånsveksten er at den skal være over kredittveksten.

– Vi har opprettet noen nye kontorer og forventer en utlånsvekst som er høyere enn kredittveksten allerede i år, sier Kleppe. 

I korte trekk: Skagerrak Sparebank i 2023

Et knippe nøkkeltall fra Skagerrak Sparebank rapport for 2023. Tilsvarende tall i samme periode i fjor i parantes. 🔽 🔼

🔼 Egenkapitalavkastning: 8,80 % ( 6,95 %)

🔼 Brutto utlånsvolum:  14,6 mrd. (14,6 mrd.)

🔽  12 måneders utlånsvekst:  1,37 % (4,12 %)

🔽 Kostnadsprosent: 53,1 % (55,8 %)

🔼 Resultat etter skatt: 139,5 mill. (100,3 mill.)

🔼 Tap: 9,1 mill. (7,6 mill.) 

🔼 Netto renteinntekter: 272,7  mill. (230,3 mill.) 

🔼 Netto rentemargin: 2,12 % (1,80 %) 

🔼 Ren kjernekapital:  19,22 % (18,59 %)

🔽 Innskuddsdekning: 79,9 % (80,6 %)