REGULERING

– Da Bank Norwegian ble tatt av børs, døde mye av interessen for oss andre nisjebanker

Bankdirektør Oddbjørn Berentsen lister fire årsaker til at Lea Bank nå skal bli svensk. Ingen av dem handler om norske særregler.

Oddbjørn Berentsen innførte midlertidig flaggdag på kontoret etter at den svenske banklisensen var i boks.
Publisert

 På resepsjonsdisken hos Lea Bank står det to svenske flagg som et synlig tegn på det nye hjemlandet til banken. Tirsdag kom nemlig den overraskende raske meldingen fra den svenske Finansinspektionen om at søknaden om svensk banklisens var blitt innvilget.

Det er nemlig ikke mer enn fire og en halv måned siden søknaden ble innlevert.

– Meg bekjent, så er det nok en av de raskeste prosessene for en full banklisens. Særlig som jeg opplever at nåløyet du skal gjennom i Sverige er enda strengere enn i Norge, sier en påtagelig fornøyd Lea Bank-direktør til BankShift.

– Men det ligger veldig mye arbeid bak søknaden. Vi fikk tidlig beskjed om at den var komplett og det har nok bidratt til at saksbehandlingstiden ble noe kortere enn det vi forventet, legger Oddbjørn Berentsen til.

Når forbrukslånsbanken formelt sett flagger ut, tør Berentsen ikke å si noe om allerede nå. Først skal detaljene for fusjonen mellom banken og det svenske datterselskapet meisles ut. Det eneste som er gitt er at banken har 12 måneder på seg fra innvilgelsen til å få alt på plass.

Fire hovedårsaker

– Hva er årsaken til at dere ville flytte Lea Bank til Sverige?

– Det er egentlig flere drivere bak beslutningen, sier Berentsen og begynner å gå gjennom de fire hovedpunktene bak flyttingen.

► Sverige vil bli det viktigste markedet for banken fremover, ikke bare fordi det er det største markedet i Norden. Berentsen peker også på at Lea har inngått flere strategiske samarbeidsavtaler med svenske selskaper.

Ikke minst avtalen med Stena Group i desember vil få betydning for selskapet. En del i den avtalen var at Lea overtok Stena forbrukerkredittselskapet Captum Group med syv ansatte.

Det betyr at det nye svenske hovedkontoret vil bli plassert i Stena-konsernets hjemby Göteborg, ikke i Stockholm.

– Det er flere nisjebanker og inkasso-selskaper som har kontor i Göteborg, så det er god tilgang til kompetanse for aktører som oss, sier Berentsen 

Han ser for seg mange togturer til Gøteborg fremover.

– Toget til Göteborg er ikke så ille det. Det tar litt lenger tid enn bil, men du får jo jobbet hele veien.

Større investorinteresse for nisjebanker

► Norske utlån utgjør en stadig mindre del av utlåningen til Lea Bank. Sverige, Finland og Spania står for 65 prosent av nesten 7,3 milliarder i brutto utlån.

– Vi er blitt en stadig mer internasjonal nisjebank. Da trenger vi å ha konsesjon i et EU-land for å sikre at vi er under samme regulatoriske regime som våre hovedkonkurrenter, sier Berentsen.

► Større investorinteresse for nisjebanker og fintechselskaper i Sverige. Med den svenske banklisensen følger også en planlagt flytt fra Euronext Growth i Oslo til Nasdaq i Stockholm.

– Da Bank Norwegian ble kjøpt opp og tatt av børs, døde mye av interessen for oss andre nisjebanker. Før kunne vi ha seks-syv analytikere på kvartalspresentasjonene. I dag er det bare Pareto som har dekning på oss, sier Berentsen.

Bank Norwegian ble tatt av børs i november 2021. Siden har Lea Bank levert tre årsrapporter med ett samlet resultat før skatt på 496 millioner kroner uten at det har gitt noen tydelig opptur på børsen. Tvert imot ligger kursen i dag omtrent 20 prosent lavere enn på tampen av 2021 og i den perioden går det å finne en rekke dager da aksjen nesten ikke har vært omsatt. 

Imidlertid har banken gitt utbytter på cirka 190 millioner kroner de siste tre årene.

En notering på Nasdaq i Stockholm er Berentsen overbevist vil gjøre stor forskjell for banken og for de cirka 1250 aksjonærene.

– Vi regner med at en svensk børsnotering skal gi økt likviditet i aksjen. Det vil innebære større muligheter for våre eksisterende aksjonærer, der mange har vært med oss veldig lenge, å kunne få omsette aksjene, sier Berentsen.

Bedre tilgang på risikokapital

► Bedre tilgang på risikokapital. Blant svenske banker finnes det et mye større innslag av PE-selskaper på eiersiden enn hva det gjør blant norske banker.

At norske bankeierskapsregler er strengere enn de i EU, og at norske myndigheter krangler med ESA om dette, er et kjent faktum, men det er ikke et avgjørende punkt for Berentsen. Det handler vel primært om forholdene i punkt to og tre.

– Stockholmsbørsen er større, vi blir mer synlige og kan skape et godt sentiment i investormarkedet i forhold til kapitalsituasjonen. Folk som sitter i London skjønner ikke nødvendigvis Norges kobling til EU, forskjellen mellom norsk og svensk krone eller at norsk økonomi egentlig er mye sterkere enn den svenske, sier Berentsen.

Ser ikke særregler som et problem

Den som har fulgt debatten om nisjebanker som skal drive virksomhetet i Norge,  bør være svenske eller norske, kanskje noterer seg at Berentsen ikke med et ord har nevnt norske kapitalkrav på bankene.

I vinter var flere av hans nisjebankkollegaene ute i spaltene til BankShift og pekte på at norske særkrav gjorde det nærmest umulig å konkurrere på like vilkår

– Spør du en stor aksjonær i en norsk nisjebank, tror jeg de fleste vil svare at «the endgame» er å bli kjøpt av en utenlandsk bank, mest sannsynlig en svensk, sa Instabank-sjef Robert Berg til BankShift før jul.

Berentsen har selv vært en av kritikerne, men mener at norske myndigheter på senere tid har gjort mye for å rydde opp i forskjellene og har harmonisert regelverket mot EU.

– Det er et felles kapitalregelverk i EU som også Norge følger. Først fikk vi resiprositet på systemrisikobuffer, slik at vi kunne bruke lokale bufferkrav i de andre markedene vi er i. Det hjalp veldig, sier Berentsen.

I fjor vår kom så Det europeiske systemrisikorådet (ESRB) med anbefalingen at EU/EØS-stater skulle anerkjenne sentrale norske kapitalkrav. Et viktig punkt i anbefalingen var at terskelverdien for utenlandske banker som bør oppfylle systemrisikobufferkravet ble redusert fra 32 til 5 milliarder kroner i risikovektede eiendeler.

– Den beslutningen gjorde fordelen av å være svensk bank i Norge mye mindre, så for vårt vedkommende er det ikke lenger den problematikken som gjør at vi nå flytter til Sverige, sier Berentsen.