SKATT

DNB frikjent for skatteregning på 1,7 milliarder

Borgarting lagmannsrett er enig med DNBs syn på skatteregning.

DNB Markets tror rentetoppen kan være nådd.
DNB Markets tror rentetoppen kan være nådd.
Publisert

Sommeren 2021 vedtok skattekontoret at DNB skyldte 1,7 milliarder kroner fordi banken hadde krevd fradrag i Norge av en for stor del av bankens totale rentekostnader knyttet til DNBs filialer i USA. DNB var uenig, og tok ut sak mot Staten ved skatteetaten. Torsdag kom dommen fra Borgarting lagmannsrett som gir DNB full seier, det skriver Finansavisen.

Det store spørsmålet i tvisten har vært hvorvidt interne fordringer skal være med i skatteregnestykket. Skatteetaten vurderer å anke dommen.