EIERSKAP

Emisjonen i Romsdal Sparebank overtegnet – henter 88 millioner kroner

God interesse for eierskap i Romsdal Sparebank, men det utstedes ikke flere egenkapitalbevis enn planlagt av den grunn.

Administrerende banksjef Odd Kjetil Sørgaard i Romsdal Sparebank.
Publisert Sist oppdatert

Eika-banken Romsdal Sparebank har siden november i fjor jobbet med en forttrinnsrettsemisjon, og tegninsfristen løp ut etter børrslutt onsdag.

Nå melder banken at emisjonen ble overtegnet med 13 prosent. Totalt henter Romsdalsbanken 88 millioner kroner i frisk kapital, ved å utstede 822.429 egenkapitalbevis til en kurs på 107 kroner. 

Emisjonen var allerede garantert fulltegnet av en gruppe på 20, bestående av blant andre VPF Eika Egenkapitalbevis, Trøndelag Sparebank, og administrerende banksjef Odd Kjetil Sørgaard.

Eksisterende eiere fikk tildelt 0,4 omsettelige tegningsretter for hvert egenkapitalbevis de eide fra før. 

Det ble åpnet for overtegning og tegning uten tegningsretter, men det ble ikke gitt noen garanti for tildeling til de uten tegningsrett. I børsmeldingen fra Romsdalsbanken bekreftes det nå at det  ikke blir noen tildeling til tegnere uten tegningsretter.

I prospektet som ble offentliggjort i mars, gikk det frem at formålet med emisjonen er å styrke bankens rene kjernekapital, samt å sikre videre utvikling og vekst.

Ved utgangen av 2023 hadde banken konsolidert ren kjernekapitaldekning på 18,02 prosent, og oppfyller med det gjeldende kapitalkrav med en margin på 1,34 prosentpoeng. 

Likevel er emisjonen nødvendig, heter det i prospektet, på grunn av kommende regulatoriske endringene.

«Emisjonen gjennomføres også ut fra Bankens ønske om å la lokale eiere ta del i verdiskapningen som skjer i regionen og samtidig videreutvikle sitt gode forhold til det lokale næringslivet,» skrives det der.

Banken opplyser at det  vil gå ut brev om tildeling av nye egenkapitalbevis torsdag, og det korresponderende tegningsbeløpet som skal betales av hver enkelt tegner. Tegningsbeløpene forfaller til betaling mandag 22. april.

–