FORSIKRING

Etablerer forsikringssenter i Bergen: – Håpet er at vi skal få inn nye bankkunder 

Like før fusjonen med Haugesund Sparebank etablerer Tysnes Sparebank et forsikringssenter i Bergen.

Banksjef Tysnes Sparebank, Dag Sandstå.
Publisert Sist oppdatert

Tysnes Sparebank etablerer et forsikringssenter i Bergen, skriver banken i rapporten for fjerde kvartal 2023. Ifølge rapporten skal senteret sikre et fokus på å øke andre ikke-kapitalkrevende inntekter.  

Banksjef Dag Sandstå forklarer at de fikk hjelp av en tidligere konkurrent til å etablere seg.

– Vi fikk hjelp av Bjørn Thømt til å etabelere oss. Uten han hadde det ikke gått så fort som det har gjort, forklarer Sandstå til BankShift. 

Thømt var administrerende direktør i Frende Forsikring frem til 2015, og er ifølge Linkedin konsulent for forsikring og finans, og daglig leder for Sparebankstiftelsen Sparebanken Vest.

Årsresultatet til Tysnes Sparebank er i bunnen av artikkelen. 

Vil ha inn flere bankkunder

Tysnes Sparebank har alt et kontor i Laguneparken i Bergen. Men forsikringssenteret skal ligge i Bergen sentrum i samme bygg som Eika-banken JBF, Aktiv Eiendom og Aktiv Prosjektmegling Vestland.

– Vi startet 1. januar og nå er det tre ansatte. På sikt er håpet at vi skal utvide og kanskje ha litt mer bankaktivitet der, sier Sandstå.

Et av målene med forsikringssenteret er å få inn forsikringskunder som kan bli bankkunder.   

– Håpet er at vi skal få inn nye bankkunder gjennom forsikringssenteret, forklarer Sandstå.

Rom til flere i Bergen

På tampen av 2022 annonserte Fana Sparebank at de skulle slutte med Frende Forsikring og starte å distribuere Eika Forsikring i stedet. Sandstå forklarer at det er rom til flere Eika-distributører mellom de syv fjell.

– Eika Forsikring har en 4 prosent markedsandel i Bergen, så det er rom til flere der, poengterer  Sandstå.

– Hvorfor har dere etablert forsikringssentret nå og ikke før?

– Et slikt senter skal ledes og følges opp, det har vi rett og slett ikke hatt kapasitet til, svarer Sandstå.

– Hvordan blir senteret påvirket av den forestående fusjonen mellom Eika Forsikring og Fremtind?

– Lite, den eneste endringen blir at vi kan tilby et bredere spekter av forsikringsprodukter, svarer Sandstå. 

 

I korte trekk: Tysnes Sparebank i 2023

Et knippe nøkkeltall fra Tysnes Sparebanks rapport for 2023. Tilsvarende tall i samme periode i fjor i parantes. 🔽 🔼

⏸ Egenkapitalavkastning: 7,0 % (7,0 %)*

🔼 Brutto utlånsvolum: 4,2 mrd. (3,9 mrd.)

🔼 12 måneders utlånsvekst: 6,7 % (4,8 %)

🔽 Kostnadsprosent: 47,6 % (50,3 %)

🔼 Resultat etter skatt: 31,4 mill. (30,7 mill.)

🔼 Tap: 15,95 mill. (4,83 mill.) 

🔼 Netto renteinntekter: 88,9 mill. (67,2 mill.) 

🔼 Netto rentemargin: 2,03 % (2,51 %) 

🔼 Ren kjernekapital: 18,4 % (19,7 %)

🔼  Innskuddsdekning: 83,5 % (80,6 %)

* Tysnes Sparebank oppgir kun EK-avkastning på totalresultat. EK-avkastning på resultat av ordinær drift etter skatt er regent ut av BankShift.