RESULTATER

Fasmer om fusjonspartnerens svake resultat: – Målet er å skape bedre resultater sammen

Konsernsjef i SR-Bank, Benedicte Schilbred Fasmer, kommenterer egne og fusjonspartnerens resultater, bråket med Tietoevry og opprettelsen av en ny stor allianse i det norske bankmarkedet.

Konsernsjef i Sparebank 1 SR-Bank, Benedicte Schilbred Fasmer.
Konsernsjef i Sparebank 1 SR-Bank, Benedicte Schilbred Fasmer.
Publisert Sist oppdatert

Sparebank 1 SR-Bank leverte sterke resultater i fjerde kvartal 2023 med en 12 måneders utlånsvekst på 7,5 prosent og en egenkapitalavkastning på 19,7 prosent i fjerde kvartal. Uten engangseffekter var egenkapitalavkastningen på 16,1 prosent.

Konsernsjef i banken, Benedicte Schilbred Fasmer, er godt fornøyd med resultatet. Fusjonspartner Sparebank 1 Sørøst-Norge leverte et svakere resultat med en 12 måneders vekst på 0,1 prosent og en egenkapitalavkastning på 9,3 prosent. Schilbred Fasmer sier at hun ikke ønsker å kommentere fusjonspartnerens resultater.

–  Målet er å skape bedre resultater sammen, sier Schilbred Fasmer til BankShift.

–  SR-Bank leverer en egenkapitalavkastning på 19,7 prosent. Det er veldig høyt, kan dere fortsette å prestere på denne måten?

– Uten engangseffekter er egenkapitalavkastningen lavere. Vårt mål er på 13 prosent og det er det vi mener at er realistisk på lang sikt, svarer Schilbred Fasmer.

Bankens kostnadsprosent i kvartalet ble på 35,2 prosent, ned fra 37,3 prosent i samme kvartal året før. SR-bank hadde også en del engangskostnader, og Schilbred Fasmer er godt fornøyd med kostnadsprosenten de leverer.

I korte trekk: Sparebank 1 SR-Bank i fjerde kvartal

Et knippe nøkkeltall fra Sparebank 1 SR-Banks rapport for fjerde kvartal. Tilsvarende tall i samme periode i fjor i parantes. 🔽 🔼

🔼 Egenkapitalavkastning: 19,7% (14,5 %)

🔽 12 måneders utlånsvekst: 7,5% (9,8%)

🔽 Brutto utlånsvolum: 252,9 mrd. (253 mrd.)

🔽 Kostnadsprosent: 35,2% (37,3%)

🔼 Resultat etter skatt:  1503 mill. (1000 mill.)

🔼 Tap: 232 mill. (5 mill.)

🔼 Netto renteinntekter: 1715 mill. (1286 mill.)

🔼 Netto rentemargin: 1,87% (1,51%)

🔼 Ren kjernekapital: 17,6% (17,4%)

🔼 Innskuddsdekning: 58,5% (58,5%)

– Kommer dere til å jobbe for å senke kostnadsprosenten?

– Målet vårt er på under 40 prosent og nå når vi skal inn i en fusjonsprosess, så tror jeg ikke det er realistisk at vi gjør noe med målsettingen på kort sikt. På lengre sikt vil vi se på muligheter for effektivisering, svarer Schilbred Fasmer.

Jobber godt med Tietoevry

Sparebank 1 Utvikling har også nylig vært i en rettsak med kjernebankleverandøren Tietoevry. Sistnevnte mente at avtalen med Sparebank 1-alliansen ville føre til et tap på 1,4 milliarder kroner for dem. Tapet er ikke realisert. Derfor ville Tietoevry enten avslutte opsjonsavtalen som varer til 2034 eller ta mer betalt for tjenestene. Oslo tingrett avslo det blankt og kjernebankleverandøren må fortsette å levere tjenestene til bankene i Sparebank 1-alliansen til den kontraktsfestede prisen.

– Kan forholdet til Tietoevry bli ødelagt hvis det økonomiske tapet deres blir så stort som de anslår?

– Vi har hatt et godt samarbeid med Tietoevry. Jeg oppfatter at vi har greid å skille snørr og bart, og at det operative samarbeidet fortsatt er godt, svarer Schilbred Fasmer.

Det kom frem under rettssaken at avtalen som Sparebank 1-alliansen har med Tietoevry er betydelig bedre enn avtalene som alle andre banker har med kjernebankleverandøren.

– Kan det skade forholdet mellom Tietoevry og de andre kundene på en måte som gjør at de forlater kjernebankleverandøren, og at Sparebank 1-alliansen til slutt er eneste kunde?

– Det er en risiko Tietoevry må svare på, sier Schilbred Fasmer.

Fusjon utsatt på grunn av IT leverandørene

Fusjonen mellom SR-bank og Sparebank 1 Sørøst-Norge var planlagt til sommeren 2024. I forbindelse med resultatpresentasjonen for fjerde kvartal forklarte Schilbred Fasmer at den var utsatt til 1. oktober på grunn av eksterne leverandører.

– Har det noe å gjøre med bankene?

– Nei, dette har å gjøre med IT-leverandørene våre. Både Tietoevry og Sparebank 1 Utvikling har mye arbeid i det tidsrommet. Derfor er fusjonen utsatt. Det er krevende å fusjonere og mange må være på jobb. Nå blir det sommerferie i stedet for og det tror jeg de setter pris på, smiler SR-Bank-sjefen.

Ikke bekymret for Frendegruppen

Sparebank 1 og Eika Gruppen har lenge vert de to store bankalliansene i Norge. Nylig formet bankene som distribuerer Frende Forsikring en tredje stor allianse. Bankene i alliansen har som mål å være selvstendige, og Schilbred Fasmer mener det er litt ironisk at de nå har dannet en allianse.

– De har nok sett behovet for stordriftsfordeler, kommenterer hun.

Det er 13 banker i Sparebank 1-alliansen og i fjor fulførte Sparebank 1 SMN og Sparebank 1 Søre Sunnmøre en fusjon. Fusjonen mellom SR-Bank og Sparebank 1 Sørøst-Norge blir den andre innad i alliansen på kort tid.

– Kan det være at mindre banker i alliansen ser på Frendegruppen som et alternativ til å være i Sparebank 1-alliansen?

– Vi har jobbet i 27 år med å bygge Sparebank 1-alliansen til å bli den beste i Norge. På kort og mellomlang sikt tror jeg det er helt urealistisk at noen banker i alliansen ser på Frendegruppen som et bedre alternativ, fastslår Schilbred Fasmer.