KOMPETANSEHEVING

Finaut: Teknologi, regelverk, kunstig intelligens og bærekraft blir driverne i tiden som kommer

Autorisasjonsordningen Finaut vil også gjøre tilsyn hos medlemsbedriftene for å sikre god gjennomføring.

Administrerende direktør Siv Seglem i Finaut.
Publisert

Finansnæringens autorisasjonsordninger (Finaut), som er eid av Finans Norge og Verdipapirfondenes forening, kom torsdag ut med en ny strategi for selskapet, som skal gjelde frem til 2027.

I strategiperioden 2024-2027 ser Finaut skiftende økonomiske tider, noe som øker behovet for veiledning, kunnskap og god rådgivning. På nettsidene til Finaut skriver man at viktige drivere vil være teknologi, regelverk, kunstig intelligens og bærekraft.

I tillegg ønsker Finaut nå å posisjonere seg som næringens kompetansesenter for etikk, og øke kjennskap til bransjenormen God skikk.

BankShift kunne tidligere i år skrive at det var én av fire som strøk på etikkprøven hos Finaut i 2023.

– Etikkprøven har et helt eget pensum, der vi har gått sammen med Activa humanetisk akademi. Her blir man presentert for flere dilemmaer, så lærer vi opp rådgiverne til at man ikke kan bruke magefølelsen. Man blir trent opp til å reflektere, se sammenhenger og systematisk løse problemene, sa administrerende direktør Siv Seglem i Finaut den gang.

Finauts mål mot 2027

  • Bransjenormen God skikk: I strategiperioden skal man fortsette arbeidet med å forvalte, videreutvikle og øke kjennskapen til bransjenormen God skikk
  • Autorisasjonsordninger og kandidater/rådgivere: Videreutvikle autorisasjonsordningene og sikre at de er kontinuerlig tilpasset regulatoriske endringer og faglig relevans.
  • Robotrådgivere: Følge utviklingen på hvordan bruk av data, kunstig intelligens og avanserte analysemetoder påvirker kommende og allerede eksisterende digitale kundeløsninger.
  • Kompetanse hos ansatte i medlemsbedriften: Bidra til å øke kompetansen gjennom godt læremateriell for alle ansatte innenfor de områdene Finaut etter rolledelingen har ansvar for.
  • Compliance: Gjennomføre internkontroll og tilsyn i medlemsbedriftene. Dette gjøres gjennom gode rutiner for etterlevelse av rådgivningen og reglene for autorisasjonsordningene.
  • Kommunikasjon: Gjennom systematisk og målrettet kommunikasjon til interessentene skal det gjøres mulig både for Finaut og medlemsbedriftene å formidle Finauts visjon og vise hvordan ulike tiltak bygger Trygg rådgivning. Utdypet i egen kommunikasjonsstrategi.