RESULTAT

Jæren Sparebank hadde høyere utlånsvekst i 2023 enn året før 

Jæren Sparebank leverte et sterkt resultat for 2023. Utlånsveksten var på 5,6 prosent – opp fra 5,5 prosent året før.

Administrerende banksjef i Jæren Sparebank, Geir Magne Tjåland.
Administrerende banksjef i Jæren Sparebank, Geir Magne Tjåland.
Publisert Sist oppdatert

Jæren Sparebank foreslår et utbyttet på 16 kroner per egenkapitalbevis, det melder banken i en børsmelding. Det tilsvarer 78,9 millioner kroner.

Utlånsveksten i privatmarkedet i 2023 var på 5,6 prosent. Personmarkedet utgjør 76 prosent av bankens utlån.

Utlånsveksten til næringslivet økte med 5,2 prosent. Landbruk utgjør 51,8 prosent av samlede bedriftsmarkedsporteføljen, mot 51,5 prosent på samme tid i fjor.  

I korte trekk: Jæren Sparebank i 2023

Et knippe nøkkeltall fra Jæren Sparebanks rapport for 2023. Tilsvarende tall i samme periode i fjor i parantes. 🔽 🔼

🔼 Egenkapitalavkastning: 7,6 % (6,3 %)

🔼 Brutto utlånsvolum: 14,1 mrd. (13,5 mrd.)

🔼 12 måneders utlånsvekst: 5,6 % (5,5 %)

🔽 Kostnadsprosent: 47,0 % (55,5 %)

🔼 Resultat etter skatt: 239,1 mill. (186,6 mill.)

🔼 Tap: 2,7 mill. (2,3 mill.) 

🔼 Netto renteinntekter: 378,7 mill. (293,4 mill.) 

🔼 Netto rentemargin: 2,21% (1,79%) 

🔼 Ren kjernekapital:  19,3 % (19,3 %)

🔽 Innskuddsdekning: 79,5 % ( 80,0 %)