RESULTAT

Kjerpeseth: – Vi vil ikke akseptere vilkårene fra Tietoevry over tid

Sparebanken Vest leverte et solid resultat i 2023 på tross av økte kostender fra Tietoevry – nå advarer banken om at de ikke vil akseptere vilkårene fra kjernebankleverandøren over tid.

Konsernsjef i Sparebanken Vest, Jan Erik Kjerpeseth.
Publisert Sist oppdatert

Sparebanken Vest leverte et sterkt resultat for 2023, der alle piler peker oppover. Konsernsjef i Sparebanken Vest, Jan Erik Kjerpeseth, er godt fornøyd med resultatet. Han trekker spesielt frem at banken lyktes med å senke kostnadsprosenten fra 32,5 prosent i 2022, til 28,7 prosent i 2023.

– Vi er på en ny avtale med Tietoevry som gjorde at IKT-kostnadene våre økte med 13 prosent. Likevel klarte vi å senke driftskostnadene fra 452 millioner kroner i 2022 og ned til 439 millioner kroner til i fjor. Det er vi godt fornøyd med, smiler Kjerpeseth.

Han er mindre fornøyd med tall som kom ut i en rettssak mellom kjernebankleverandøren Tietoevry og Sparebank 1 Utvikling. I den rettssaken kom det frem at Sparebank 1-alliansen har krav på den laveste prisen uansett. Sparebank 1 betaler 196 kroner per kunde bankalliansen har. Den banken som har nest lavest pris betaler 392 kroner per kunde og snittet for bankene hos Tietoevry er 558 kroner per kunde. Kjerpeseth forklarer at det som kom ut under rettssaken overasket ham og han er usikker på om det er lovlig for kjernebankleverandøren å gjøre den type forskjell.

– Vi vil ikke akseptere vilkårene fra Tietoevry over tid. Avtalen vi inngikk var kortere en planlagt og går ut i 2028. Det gjorde vi for å ha fleksibilitet og vi må bestemme oss for hva vi vil gjøre i løpet av 2025, forklarer Kjerpeseth.

Tietoevry tapte rettssaken i Oslo tingrett og må fortsette å levere tjenester til Sparebank 1-alliansen til de lave prisene ut 2034. Det er også mulig at opsjonstiden til Sparebank 1 blir enda lengre. Tietoevry har sagt at de kan tape 1,4 milliarder kroner på avtalen med alliansen.

Etter rettssaken har bankene som distribuerer Frende Forsikring gått sammen og dannet Frendegruppen. Et av målene er å fremforhandle en ny kjernebankavtale.

– Et mål for 2024 er å få Frendegruppen opp og gå og vise at bankene i gruppen har en lavere kostnadsprosent enn tilsvarende banker i andre allianser, sier Kjerpeseth.

Jobber med vekst i Sparebanken Vest

Utlånsveksten til Sparebanken Vest i personmarked var på 15,1 prosent i 2023. Bulder utgjorde 13,3 prosent av veksten. Utlånsveksten i personmarked i Sparebanken Vest uten Bulder var dermed 1,8 prosent i fjor. Det er lavere enn kredittindikatoren som for 2023 lå på 3,4 prosent. Kjerpeseth sier at banken har som mål at veksten i banken skal være lik kredittindikatoren i 2024.

– Vi har ikke hatt kontorutvidelser i 2023, det gjør det tøffere å vokse. Vi har nå lagt en strategi for vekst i både Møre og Romsdal og Rogaland, og forventer en sterkere vekst gjennom kontorene i løpet av året, sier Kjerpeseth.

Han er mer fornøyd med utlånsveksten i bedriftsmarkedet som var på 10,1 prosent i 2023.

Prisen for å vokse

Netto utlånsvolum i banken har steget fra 224,5 milliarder kroner i 2022, til 255,7 milliarder kroner i 2023. Det har ført til at bankens rene kjernekapital er kommet ned til 16,9 prosent og innskuddsdekningen er kommet ned på 48,3 prosent. Kjerpeseth påpeker at det er prisen for å vokse.

– Innskuddene i Sparebanken Vest har økt med 10,1 prosent. Så veksten er god. Men veksten i utlånsmarkedet har vært bedre. Jeg er fornøyd med at vi levere så gode resultater med en relativ lav innskuddsdekning og et relativt stivt pengemarked, poengterer Kjerpeseth.

Han påpeker at banken kan gå ned til 16,05 prosent ren kjernekapital og forklarer at banken er fornøyd med nivået de ligger på nå.

Det er en balanse. Vi vil ikke ha en for stor ryggsekk, men vi må ha nok til å vokse. Jeg tror vi ligger godt der vi er nå, sier Kjerpeseth.