FINANSIELL INFRASTRUKTUR

Norges Bank: Virksomhetene bør sikre seg muligheten til å skifte leverandør raskt

Norges Bank anser den finanisielle infrastukturen som god, men ser utfordringer for virksomhetene.

Norges Bank publiserte onsdag rapporten finansiell infrastruktur.
Publisert

Onsdag formiddag kom Norges Bank ut med rapporten «Finansiell infrastruktur 2024». I rapporten drøfter Norges Bank utviklingstrekk, sårbarhet og risiko i den finansielle infrastrukturen.

Rapporten starter med «Norges Bank vurderer betalingssystemet som sikkert og effektivt». 

Likevel er det enkelte ting Norges Bank påpeker.

Utfordringer med utkontraktering

Når det kommer til utkontraktering skriver Norges Bank at dette har gitt mulighet for effektive løsninger, men at det også stiller krav til risikostyring og oppfølging fra virksomhetene.

– Ved utkontraktering har oppdragsgiver fremdeles ansvaret for sikkerheten i de utkontrakterte tjenestene. Det krever at oppdragsgiver har styring og kontroll med den utkontrakterte driften. Det gjelder for hele leverandørkjeden, og omfatter all risiko, herunder teknologisk sikkerhet og personellsikkerhet, skriver Norges Bank i rapporten.

Derfor mener man at virksomhetene i finans burde ha visse forutsetninger i sine kontrakter med underleverandører.

– Norges Bank mener derfor at virksomheter burde sikre seg muligheten til å kunne skifte leverandør raskt, og sørge for at det ikke er tekniske bindinger i tjenestene som gjør dette for vanskelig.

Norges Bank ser og at utkontrakterte tjenester har økt i omfang, og i større grad enn tidligere for kjernetjenester, noe som kan gi utfordringer.

– Det er nødvendig å prioritere sikkerhet og beredskap i alle ledd, påpeker Norges Bank i rapporten.