RESULTAT

Opptur på bunnlinjen for Fjellbanken

Sparebank 1 Lom og Skjåk melder om «betydelig forbedring» av resultatet. Samtidig er alle lån knyttet til utvikling og salg av fast eiendom flyttet opp en risikoklasse.

Unni Strand er administrerende banksjef i Fjellbanken, Sparebank 1 Lom og Skjåk.
Unni Strand er administrerende banksjef i Fjellbanken, Sparebank 1 Lom og Skjåk.
Publisert Sist oppdatert

I korte trekk: Sparebank 1 Lom og Skjåk i 2023

Et knippe nøkkeltall fra Sparebank 1 Lom og Skjåks årsrapport for 2023. Tilsvarende tall i samme periode i fjor i parantes. 🔽 🔼

 Egenkapitalavkastning: 7,43 % (6,18 %)

 Brutto utlånsvolum: 9,6 mrd. (9,3 mrd.)

 12 måneders utlånsvekst: 3% (10%)

 Kostnadsprosent:  53% (56,9 %)

 Resultat etter skatt:  96,7 mill. (75,5 mill.)

 Tap:  19,2 mill. (15,1 mill.) 

 Netto renteinntekter:  215,9 mill. (164,7 mill.) 

 Netto rentemargin:  1,94 % (1,68 %) 

 Ren kjernekapital: 21,1% (21,3%)

 Innskuddsdekning:  97% (89,4%)

Bunnlinjen til den lille banken som markedsfører seg som Fjellbanken endte 21,2 millioner kroner, eller nesten 30 prosent, opp målt mot fjoråret. Resultatet fra underliggende drift, ekskludert tap, utbytte og verdiendringer, var ytterligere åtte millioner høyere.

Egenkapitalavkastningen økte også, selv om utlånsveksten stagnerte i perioden.

Forbedringen tilskrives i årsregnskapet renteøkningene de to foregående årene, samt svært god innskuddsdekning.

Bokførte tap økte i perioden, noe som i stor grad skyldes at banken har flyttet alle lån til utvikling og salg av fast eiendom opp en risikoklasse, til trinn 2. Dette er den nest største posten i utlånsporteføljen, etter lån til landbruk. Av tap på drøyt 19 millioner kroner, utgjorde dette grepet syv.

«Dette er gjort med bakgrunn i at dette er bransjer som har store utfordringer, og at utsiktene for markedet for utvikling av boliger er svakt,» heter det i rapporten.

Utlånsaktiviteten var også lav de foregående 12 månedene. Totalt økte volumet med om lag 400 millioner kroner, eller tre prosent, mot 10 prosent i samme periode året før.