RESULTATER

Pilene peker oppover for Skue Sparebank

Fusjonsutredelse fører til optimisme i Skue Sparebank. 

Administrerende banksjef i Skue Sparebank, Hans Kristian Glesne.
Administrerende banksjef i Skue Sparebank, Hans Kristian Glesne.
Publisert Sist oppdatert

Skue Sparebank leverer et resultat 206,7 millioner kroner i 2023, opp fra 173,9 millioner kroner året før, det skriver banken i rapporten for fjerdekvartal. I en pressemelding skriver banken at resultatet er bankens beste noensinne.

–  Vi er svært godt fornøyde med resultatet. Satsingen vår på å skape gode kunderelasjonen i urolige tider ser ut til å bli satt pris på i markedet. Vedtaket om å utrede fusjon med Hjartdal og Gransherad Sparebank i 2024 gir også grunn til meget positive fremtidsutsikter for å bygge en enda mer solid og lønnsom bank, uttaler administrerende banksjef i banken, Hans Kristian Glesne, i pressemeldingen.

Skue Sparebank foreslår et utbytte for 2023 er 17 kroner per egenkapitalbevis, totalt 35,6 millioner kroner, det skriver banken i en børsmelding.

I korte trekk: Skue Sparebank i 2023

Et knippe nøkkeltall fra Skue Sparebank rapport i 2023. Tilsvarende tall i samme periode i fjor i parantes. 🔽 🔼

🔼 Egenkapitalavkastning: 9,74 % (9,36 %)

🔽 12 måneders utlånsvekst: 7,1 % ( 7,9 %)

🔼 Brutto utlånsvolum:  16,6 mrd. (15,5 mrd.)

🔽 Kostnadsprosent: 41,7 % (46,0 %)

🔼 Resultat etter skatt: 206,7 mill. (173,9mill.)

🔽 Tap:  19,6 mill. (2,8 mill.)

🔼 Netto renteinntekter: 401,7 mill. (329,4 mill.)

🔼 Netto rentemargin: 2,38 % (2,03 %)

🔽 Ren kjernekapital: 19,83 % (19,61 %)

🔽 Innskuddsdekning: 75,3 % (77,3 %)