VEKST

Regionbankene presser på fra nord og sør, men selvstendige Sparebanken Møre vinner stadig markedsandeler

Sparebanken Møre lar seg ikke rikke nevneverdig av fusjonspress og nye allianser. – Har stødig kurs på å vokse som selvstendig bank, sier administrerende direktør Trond Lars Nydal.

Administrerende direktør Trond Lars Nydal i Sparebanken Møre.
Publisert

I det store og hele peker pilene oppover for Sparebanken Møre,  den store lokalbanken eller lille regionbanken i billedskjønne omgivelser mellom fjord og fjell på Nordvestlandet.  Egenkapitalavkastningen økte godt i fjerde kvartal, og mens utlånsveksten har avtatt litt i takt med markedet de seneste 12 månedene, økte både utlånsvolumene, rentemarginene og innkuddene på tampen av fjoråret.

Samtidig blir konkurransen i regionen stadig hardere. 

Fra nord har Sparebank 1 SMN meldt seg på for alvor. Det er ikke lenge siden de kjøpte Sparebank 1 Søre Sunnmøre, og banksjef Jan-Frode Janson har mer enn hintet om at det er flere oppkjøpskandidater - eller dansepartnere - i området. Nylig flyttet banken inn i nyoppussede kremkontorer på sjøfronten.

Fra sør rykker Sparebank Vest stadig lenger inn på territoriet, og i fjor flyttet storbanken fra Bergen inn i flunkende nye lokaler midt i Ålesund sentrum. I en pressemelding i den anledning, uttalte konsernsjef Jan Erik Kjerpeseth at de var kommet for å bli.

– Konkurransen er tøff, men vi opplever vekst i både personmarkedet og innen næringsliv. Vi er glade for at så mange velger oss, og det viser at vi er konkurransedyktige, sier administrerende direktør Trond Lars Nydal i Sparebanken Møre til Bankshift. 

Direkte kontakt og bransjespesialister

– Hva gjør dere for å skille dere ut?

– Vi ser at det å ha en egen rådgiver og kunne snakke direkte med oss, er noe kundene synes er verdifullt. Også innenfor næringsliv der vi har bransjespesialistene våre tilstede her i regionen, påpeker han.

Bank-Norge har vært preget av en rekke fusjonsprosesser en stund, både store og små. Hyppig uttales det at det blir mer krevende å stå alene, iallfall som liten. Nevnte SMN har en mer eller mindre uttalt plan om å gjøre flere oppkjøp i Møre og Romsdal.

I tillegg samlet selv noen av de ivrigste tilhengerne av selvstendighet seg under en felles fane da den nye Frende Gruppen ble dannet denne uken.  

Sparebanken Møre har på sin side vært blant landets staeste hva gjelder selvstendighet. Banken har satset på organisk vekst og uavhengighet fra allianser. Den strategien tror Nydal holder vann også fremover. 

– Vi følger med på det som skjer i bankbransjen, men har stødig kurs på å vokse som selvstendig bank.