KJERNEBANK

SDC har lagt planen for å vokse i Norge – kapret leder fra bankalliansen som dumpet dem

Konkurransen kjernebankleverandørene imellom hardner til. Nå tar danske SDC grep for å vokse i Norge.

SDC-sjef Torben Finnemann (venstre) har gitt de norske lederne Hilde Seljom og Stig Valderhaug stort ansvar for ekspansjon nordover.
Publisert Sist oppdatert

Fjoråret var blandet for kjernebankleverandøren SDC, da de ble faset ut av Eika-alliansen, mens Eika-utbryterne i Lokalbank valgte å beholde den danske tilbyderen.

Nylig åpnet det seg nye muligheter for kjernebankleverandører i det norske markedet, da Sparebanken Vest-sjef Jan Erik Kjerpeseth kom med et utspill i Bankshift som pekte i retning utskifting av Tietoevry i hele den nyetablerte bankalliansen Frendegruppen.

    SDC er blant dem som har meldt sitt kandidatur, og nå tar selskapet aktive grep for å gjøre seg mer attraktiv her til lands. I en pressemelding listes følgende opp for å oppfylle ambisjonen om «nordic growth»:

  • Ny strategi
  • Omorganisering
  • Nye norske medarbeidere
  • Sterkere fokus på samarbeid med eksterne norske leverandører

– Våre norske vekstambisjoner er svært berettigede og er en naturlig forlengelse av vår nåværende sterke markedsposisjon i Norden. Jeg er helt sikker på at SDC vil spille en fremtredende rolle i det norske markedet, både nå og i fremtiden, sier administrerende direktør Torben Finnemann i meldingen.

Strategien

Fra årsskiftet gikk SDC i gang med en ny toårig strategiperiode, hvor selskapet ifølge Finnemann skal prioritere «optimalisering av boligprosesser» spesielt. Norge er løftet frem som et område med særlig vekstpotensiale.

Fra før er det kjent at SDC har gjennomgått en stor teknologisk endring ved å bytte ut stormaskin med NET-teknologi og en komponentbasert arkitektur.

– Hele grunnlaget for løsningen vår er en åpen kjernebankplattform, og mulighetene den gir er en helt vesentlig del av strategien vår. Fordi en åpen plattform øker innovasjonen og er mer kostnadseffektiv, noe som styrker konkurranseevnen til både SDC og våre kunder, sier Finnemann.

Omorganisering og norske ledere

Av organisatoriske endringer har SDC etablert et nytt såkalt «business excellense»-område, som skal jobbe med leveranser og prosjektgjennomføring på tvers av alle avdelinger.

I tillegg har selskapet slått sammen flere utviklingsområder, heter det i meldingen, for å frigjøre synergieffekter i form av koordinering og kompetanse.

En konsekvens er endringer i ledelsen. Norske Hilde Seljom meldte overgang til SDC fra Eika i 2018, og i høst tiltrådte hun som direktør for utviklingsområdet «Advisory & Sales Banking». 

Fra før er nordmannen Stig Valderhaug salgssjef og en del av konsernledelsen. I forbindelse med utskifting av toppsjefen i fjor høst, har han fått utvidet ansvaret og holder nå i kundemigrering- og konvertering, samt fusjoner. 

Nye ansettelser i Norge

De to har også utvidet sine team i Norge. Sistnevnte har fått inn Kristian Petterson i teamet, som leder for kundekontakt. Han kommer fra Norne Securities. 

Seljom har på sin side ansatt Erik Hofstad som senior forretningsutvikler med spesielt søkelys på kreditt. Han kommer fra stillingen som leder virksomhetsstyring og risikorapportering i Eika, kort tid etter at alliansen dumpet nettopp SDC som kjernebankleverandør.

– Etter mange år på samme sted var jeg positiv til muligheten for nye utfordringer. Jeg opplever SDC som en spennende virksomhet med stort potensiale, sier Hofstad til Bankshift.

– I tillegg har jeg tidligere hatt et veldig godt samarbeid med Hilde, sier han.

Stacc-samarbeid

I meldingen trekker SDC frem et kredittsamarbeid med det norske fintech-selskapet Stacc, som for tiden vokser kraftig. Samarbeidet ligger under ansvarsområdet til Seljom, som kommenterer følgende:

– Stacc har en markedsledende løsning for rådgivning og saksbehandling av kreditter, som er tett integrert med SDCs løsninger. Vi starter med å støtte ESG-initiativer innen boligsektoren, og vi har også innsikt i både kundebehov og de underliggende forretningsdriverne på dette området.