ALLIANSER

SDC ser muligheter med Frendegruppen: – Det bra at vi har etablert oss i Bergen

Kjernebankleverandøren SDC holder på å etablere seg i Bergen og ser muligheter for samarbeid med den nyetablerte Frendegruppen.  

Områdedirektør for salg, kundekontakt og deltetjenester i SDC, Stig Valderhaug.
Publisert Sist oppdatert

Bankene som distribuerer Frende Forsikring har formalisert samarbeidet og danner en ny allianse med egen administrasjon som de kaller Frendegruppen. En av medlemmene i alliansen er Lokalbank-alliansen (LBA) og administrerende direktør i LBA, Bent R. Eidem, har fortalt til BankShift at målet på sikt er å se etter en felles IT-plattform. Med andre ord – et kjernebanksystem.

LBA-bankene og Storebrand Bank er blant 20 banker i Norge som bruker danske SDC som kjernebankleverandør. På tross av at SDC ikke har kunder i Bergen, så holder de på å innrede kontorer mellom de syv fjell. Det er samme by som Sparebanken Vest har hovedkontor i. Banken er den desidert største medlemmene i den nye alliansen.

Områdedirektør for salg, kundekontakt og deltetjenester i SDC, Stig Valderhaug, mener at Frendegruppen utgjør en interessant aktør i det norske markedet.

– Frendegruppen utgjør et klart alternativ til Sparebank 1-alliansen og Eika Gruppen. Slik vi ser det så kan gruppen kanskje ønske å differensiere seg enda mer fra konkurrentene og da er det bra at vi har etablert oss i Bergen, kommenterer Valderhaug til BankShift.

I Bergen ligger også fintech-selskapet Stacc som samarbeider med SDC og arbeider på å utvikle selskapets kredittløsning for bedrifter. I tillegg leverer Stacc analysemodul til SDCs kredittløsning på privatsiden.

Leverer komplett kjernebankløsning

Den største kunden SDC hadde i Norge var Eika Gruppen, men i løpet av 2023 ble de siste bankene flyttet over på systemene til Tietoevry. De ti LBA-bankene brøt ut av Eika i 2018, like før beslutningen om å bytte kjernebankleverandør ble tatt.

– Da Eika brukte SDC, så bygget de noen egne løsninger på toppen av SDCs løsning. Men da vi inngikk avtalen med LBA, så komplementerte vi vårt kjernebankssystem slik at vi i dag har en komplett løsning som vi leverer til dem og det betyr at vi har en attraktiv løsning til det norske marked, forklarer Valderhaug.

I motsetning til Tietoevry, så er SDC et kooperativ der alle kunder eier en del av selskapet og deler kostnadene. Eidem i LBA har anslått at deres medlemmer til sammen eier mellom 6 og 7 prosent i SDC. Valderhaug i SDC understreker at de er kommet til Norge for å bli.

– Vi kom til Norge i 2005 og vi skal bli i her. Mange av løsningene fungerer likt i alle land, og der det ikke gjør det, så har vi utviklet løsninger som kan tilpasses, sier Valderhaug.

Modulbaserte løsninger

SDC ønsker at flest mulig av kundene bruker en totalløsning fra kjernebankleverandøren. Men systemet deres er modulbasert, som vil si at banker kan lage egne moduler selv, eller kan få andre tredjepartsaktører til å utvikle moduler.

– Vi må være så ydmyke at vi innser at det ikke alltid er vi som kan levere de løsningene som passer best til alle banker. Derfor har vi bygget systemet slik at det ikke er noe problem å la kundene våre utvikle egne moduler som de synes er bedre egnet til deres drift. Vi tror at den tilnærmingen er mer fremtidsrettet enn at kjernebankleverandøren alltid skal levere alt, sier Valderhaug.

BankShift ba også Tietoevry om en kommentar om Frendegruppen onsdag ettermiddag. Da denne artikkelen ble publisert torsdag formiddag hadde vi ikke mottatt et svar.