RESULTAT

Solid fra Sparebank 1 Nord-Norge: – Økte markedsandeler på nær sagt alle områder

Markedslederen i Nord presenterte fjorårets siste tall torsdag.

Hanne Karoline Kræmer blir konsernsjef i Sparebank 1 Nord-Norge.
Hanne Karoline Kræmer blir konsernsjef i Sparebank 1 Nord-Norge.
Publisert Sist oppdatert

I korte trekk: Sparebank 1 Nord-Norge i fjerde kvartal

Et knippe nøkkeltall fra Sparebank 1 Nord-Norges rapport for fjerde kvartal. Tilsvarende tall i samme periode i fjor i parantes. 🔽 🔼

🔼 Egenkapitalavkastning: 18,8% (17,2 %)

🔼 12 måneders utlånsvekst: 7,7% (6%)

🔼 Brutto utlånsvolum: 101 mrd. (95 mrd.)

🔽 Kostnadsprosent: 36% (40,3%)

🔼 Resultat etter skatt: 756 mill. (663 mill.)

🔼 Tap: 116 mill. (63 mill.)

🔼 Netto renteinntekter: 997 mill. (767 mill.)

🔼 Netto rentemargin: 2,85% (2,76%)

🔽 Ren kjernekapital: 17,1% (17,3%)

🔽 Innskuddsdekning: 84% (85%)

– Tallene er gode, og vi leverer egentlig på alle parametere banker måles på, sier konsernsjef Hanne Karoline Kræmer i Sparebank 1 Nord-Norge.

Hun tiltrådte 1. januar og presenterer for første gang konsernets resultater. Det er nokså lystig lesing sett med bankens øyne.  Konsernsjefen forteller i en selskapsmelding om god vekst på både personmarkedet og bedriftsmarkedet.  

– Vi har økte markedsandeler på nær sagt alle områder. I et år der underliggende kredittvekst har vært svak, er det gledelig at personmarkedet har vokst med 3,8 prosent, og at vi på bedriftsmarkedet har vokst med formidable 15,5 prosent målt i forhold til 2022. 

Dette forteller primært to ting, mener hun: 

– SpareBank 1 Nord-Norge er konkurransedyktig i forhold andre banker, og at næringslivet i Nord-Norge fortsatt går godt og investerer for fremtiden. Dette underbygges også av at det er få konkurser, og at vi bare ser en svak økning i mislighold. Jeg er utrolig glad for begge deler, sier Kræmer.

Banken er godt kapitalisert, og 61,6 prosent av overskuddet blir nå delt ut som utbytte. 

– Vi foreslår et utbytte på 7 kroner per egenkapitalbevis. Det kan vi gjøre uten å svekke vekstmulighetene våre, fordi vi fortsatt har en svært solid kapitalbase. 

Utbyttet sørger også for et samfunnsutbytte på mer enn 800 millioner kroner. 

Også lønnsomheten er god.

– Konsernet har et finansielt mål om egenkapitalavkastning på topp blant sammenlignbare finanskonsern. 16,4 prosent er vi fornøyd med, med henvisning til tallet for året under ett.