RESULTAT

Sparebanken regnet feil på skatten

Sparebanken Narvik bommet på skatten i første rapport for kvartalet. Resultatet ble bedre.

Narvik Sparebank.
Publisert

Sparebanken Narvik kom 15. mai ut med sitt regnskap for første kvartal 2024. Der hadde banken et resultat etter skatt på 25,1 millioner kroner. Det viser seg å ha vært feil.

I en børsmelding torsdag ettermiddag skriver Sparebanken Narvik at banken har regnet feil på skatten. Heldigvis for banken ble resultatet bedre da skattesatsen var korrekt.

Nytt resultat etter skatt ble dermed på 27,2 millioner kroner, noe som også ga en forbedret avkastning på egenkapitalen.

Banken hadde lagt inn en skattekostnad som var 2.1 millioner kroner for høy ved første rapport.

Et knippe nøkkeltall fra Sparebanken Narviks faktiske resultat:

🟢 Egenkapitalavkastning: 8,09% (6,50%)

🟢 Resultat etter skatt: 27,2 mill. (23,9)

🟢 Netto renteinntekter: 50,2 mill. (46,9)

🟢 Brutto utlån: 9,3 mrd. (8,6 mrd) 

🔴 Tap: 0,2 mill. (tilbakeføring på 1,7)

🟢 12 mnd. utlånsvekst: 7,63% (5,28%)

🔴 Rentenetto: 2,51% (2,52%)

🔴 Innskuddsdekning: 91,92% (95,02%)

🟢 Kostnadsprosent: 40,30% (48,25%)

🔴 Ren kjernekapital: 23,32 % (23,52%)