FUSJON

Totens Sparebank får med seg forsikringsporteføljen inn i fusjon

Tidligere ville forsikringsporteføljen til Totens Sparebank bli fordelt mellom de andre Eika-bankene, når banken fusjonerer med en bank utenfor alliansen – men nå har det kommet nye kjøreregler.

Informasjonsdirektør i Eika Gruppen, Sigurd Ulven.
Publisert