DNB-RESULTATET

Spiten: – Sbanken er en bankbyttebank

Uten Sbanken hadde DNBs låneportefølje i personmarkedet blitt redusert med 3,6 milliarder i fjor.  Fremover kan veksten påvirkes av at nordmenn er blitt stadig flinkere til å bytte bank. Da er det ikke rart at DNB-ledelsen bruker mye tid på bankkonseptet.  

Ingjerd Blekeli Spiten, konserndirektør for personmarkedet i DNB.
Publisert Sist oppdatert

DNB merker at det er tøffere tider i boliglånsmarkedet. Det påvirker tallene til personmarkedet i banken.  

Den totale utlånsporteføljen endte på 957,6 millioner i fjerde kvartal. Det var noen milliarder bedre enn samme periode i fjor, men noe lavere sammenlignet med kvartalet før.

Resultat «reddes» av at Sbanken hadde en utlånsvekst på seks milliarder i 2023. Uten dette såkalte bankkonseptet hadde personkundeporteføljen til DNB blitt redusert med 3,6 milliarder kroner i fjor, slik ABG-analytiker Jan-Erik Gjerland påpekte under spørre-runden etter kvartalspresentasjonen. 

Løftet frem Sbanken-vekst

Dermed var det ikke så rart at DNB hadde lagt inn en egen Sbanken-graf, og at konsernsjef  Braathen brukte tid på snakke varmt om veksten i Sbanken. 

Kjerstin Braathen poengterer at Sbanken har hatt god utlånsvekst siden DNB tok over eierskapet.

Grafen viste at Sbanken, etter at DNB kom inn i bildet, har hatt en ganske så pen sammensatt årlig vekstrate (CAGR) på 10,9 prosent i utlån til kunder – fra 85 til 104 milliarder kroner. Mens banken i årene før oppkjøpet i prinsippet ikke hadde vekst.

– Å kjøpe Sbanken har vært en styrke for oss, og våre tall viser tydelig at Sbanken har gjort det bedre enn DNB den siste tiden, sa Braathen.

Problemet for DNB er at også Sbanken viser tegn til at veksten dabber av.  Dagens før presentasjonen gikk DNB til det uvanlige skrittet å dele noen tall om kundeutviklingen i Sbanken i forkant av kvartalspresentasjonen.

Null vekst i lånekunder i år

I dette materialet kommer det fram at Sbanken fra april 2021 og frem til i dag har fått 13.000 nye boliglånskunder. Regner man bort dem som har flyttet eller nedbetalt lånet, er nettoveksten på cirka 6600 boliglånskunder siden 2021. 

DNB skriver også at det har vært nullvekst i antall kunder i år.  

Konserndirektør i personmarkedet, Ingjerd Blekeli Spiten, mer det finnes en klar årsak til det.

– Det er Statens pensjonskasse og utfordrerkonseptene som har vokst mest. Omtrent halvparten av nye lån går dit.  Jeg tror ikke det er mange av de store personkundebankene som kommer til å vokse i den kommende resultatsesongen, sier Spiten til BankShift. 

– Sbanken er en bankbyttebank

Hun noterer seg også tallene fra en nylig Finans Norge-undersøkelse som viser at nordmenn er nordiske mestere i bankbytte, og at det særlig påvirker Sbanken.

– Sbanken er en bankbyttebank. Kundene der har i gjennomsnitt 2,5 bankforhold. I DNB er det tallet 1,8. 

Hun mener det også kan forklare at DNB selv har kommet fram til at Sbanken har omtrent 2000 flere kunder i dag enn da budet på Sbanken ble presentert i 2021. Samtidig som Bulder, Obos-banken, Kron og andre melder om økt tilsig av kunder hver gang det har kommet nyheter om Sbanken som er blitt negativt tatt imot.

– Bare for at en kunde flytter en del av sitt kundeforhold, til eksempel for å kunne fortsette å bruke Apple Pay, betyr det ikke at kunden sier opp alle forhold til Sbanken, sier Ingjerd Blekeli Spiten til BankShift.

– Og en kunde som fortsatt har et aktivt forhold til banken, teller også som én kunde, legger hun til. 

– Er det slik at nye kunder fra DNB har kompensert for kunder som har gått til andre banker?

– Nei. Det er omtrent like mange kunder som bytter fra DNB til Sbanken i dag, som det var før oppkjøpet.

Har litt under 480.000 kunder

Selv om DNB kan vise til at kundemassen i Sbanken fortsatt er i pluss sammenlignet med tidspunktet for budet, kan det diskuteres om den langsiktige trenden er like lys for banken.

Ifølge DNB har Sbanken i dag rett under 480.000 kunder, noe som altså omtrent 2000 flere enn i april 2021. 

Ved utgangen av 2021 hadde antallet kunder økt til 484.000, ifølge tall både DNB og Sbanken, da den fortsatt ikke var fusjonert inn, har kommunisert. 

Et år senere i begynnelsen av 2023 kunne daværende markedsjef i Sbanken, Hanne Krum, stolt fortelle at banken ved utgangen av 2022 hadde nådd den magiske grensen på 500.000 kunder.

Eller «Kundestorm ble laber bris – Sbanken har flere kunder nå enn før fusjonen» som Shifter valgte å omtalen utviklingen. Det tallet inkluderte 13.000 bedriftskunder.

Problemet for DNB og Sbanken i dag, er at kundetallet 31. desember 2022, selv med bedriftskundene bortregnet, indikerer at bankonseptet det siste året har mistet drøyt 8000 kunder, og at tilsiget som konkurrentene har meldt, er et faktisk tap for Sbanken. 

– Tyder ikke dette på at det er endringene i kundetilbudet det siste året som har fått kundene til å bytte bank, mer enn den initiale beskjeden om at DNB blir ny eier?

– Det har vært noen ulike definisjoner av hvordan man teller kunder i Sbanken og DNB. Slik vi teller kunder nå, må man være en aktiv kunde. Det holder ikke å bare ha en konto, uten at det er aktivitet på den, gjentar Spiten.

– Men det er riktig at vi har sett kunder som flytter deler av kundeforholdet når vi ga beskjed om Apple Pay, og igjen når Apple Pay forsvant og nå igjen med beskjeden om endringene i nettbank og app.

Det siste beskjeden til Sbanken-kundene om at de ville miste nettbanken, få en ny app og ikke minst at det ville bli justeringer i avgiftene, ser imidlertid ut til å ha fått kundene til å reagere.  

DNBs tall over sparekunder i Sbanken forteller om en netto vekst på omtrent 11 000 sparekunder siden april 2021.  Men også at banken at Sbanken faktisk har mistet om lag 2000 sparekontoer siden årsskiftet. 

Det stemmer relativt godt med at Kron og Nordnet rapporterte om en kraftig økning i forespørsler om å få flytte aksjesparkonto.

– Deres egne tall viser jo at Sbanken etter årsskiftet har nullvekst i lånekunder og et tydelig frafall i sparekunder. Hvordan skal dere klare å vende den trenden, etter alt oppstyr de siste ukene?

– Jeg er overbevist om at Sbanken-kundene vil bli veldig fornøyde med betingelsene og den nye appen når de får ta den i bruk. Over 90 prosent av innloggingene i banken kommer allerede den veien, sier Spiten.