UENIGHET RUNDT TILSYN

Finans Norge kritiserer Finans­tilsynets sanksjonsrapport: «Fremstår som uklart»

Tematilsynet på sanksjonsscreening har flere bekymringsverdige forhold fra Finanstilsynets side, mener bransjeorganisasjonen.

Fagdirektør og advokat Atle Roaldsøy i Finans Norge.
Fagdirektør og advokat Atle Roaldsøy i Finans Norge.
Publisert Sist oppdatert

Finanstilsynet gjennomførte et tematilsyn hos norske banker, som i praksis sjekker om kunder står på sanksjonslister. Ifølge Finanstilsynet er det en jobb å gjøre. Tilsynet ble gjort før Russlands invasjon av Ukraina, men først nå har rapporten kommet.

Der konkluderer Finanstilsynet med at bankene gjør en for dårlig jobb med screening-arbeidet. Tematilsynet tok for seg 20 banker og utenlandske filialer, uten å si noe om hvilke banker som var involvert. 

Finans Norge mener derimot at tematilsynet generelt gir dårlige svar og er vanskelig å tolke.

– Finans Norge noterer at Finanstilsynet sin beskrivelse av metodikk for tilsynet benytter et såkalt globalt referansenivå. Det er ikke tydelig forklart eller dokumentert hvordan dette referansenivået er etablert. Det er ikke klart for Finans Norge hva som ligger i begrepet, sier fagdirektør og advokat Atle Roaldsøy i Finans Norge til BankShift.

Finans Norge fikk oversikt over tematilsynet i 2022, og sendte et brev til Finanstilsynet i november i fjor. Her stiller Finans Norge flere spørsmål om hvordan tematilsynet er utført.

«Det fremstår som uklart hva Finanstilsynet legger i begrepsbruken, hva formålet er og hva bankene måles opp mot», skriver Finans Norge.

Manipulert sjekk

Finanstilsynet har sjekket både umanipulert og manipulerte saker hos bankene. De umanipulerte dataene var testing av reelle sanksjonsoppføringer, slik de fremgår i sanksjonsregelverket.

Kunder som på den andre side er underlagt sanksjoner, vil unngå å bruke informasjon om seg selv for å gå rundt kontrollen bankene har. Derfor har tilsynet også sjekket hvordan manipulerte tilfeller plukkes opp.

Kunder

På kundescreening var gjennomsnittet på det mest brukte kundescreening-systemet på 84,9 prosent. Ved manipulert sjekk, var gjennomsnittet 37,6 prosent.

– Finanstilsynets vurdering har kun et mindretall av bankene i tematilsynet hatt den nødvendige kontrollen for å påse at systemene kan sikre bankens etterlevelse, sier tilsynet i sin rapport.

Transaksjoner

For det mest brukte transaksjonsscreening-systemet fant man 95,8 prosent av de umanipulerte transaksjonene, men bare 45,4 prosent av de manipulerte.

– Etter Finanstilsynets vurdering er det alvorlig at treffsikkerheten i sanksjonsscreeningsystemene var så lav, særlig når det gjaldt manipulerte data, sier tilsynet.

Brudd fra ekstern bistand

Finans Norge har pratet med flere banker som var med på tilsynet, som igjen har pratet med AML Analytics, som var med på å gjennomføre tilsynet. Her stilles det spørsmål rundt begrepet «global benchmark».

«Samtidig opplyser enkelte banker til Finans Norge at Finanstilsynets eksterne tjenesteleverandør, AML Analytics, har oppgitt direkte til bankene i etterkant av tematilsynet at referansegruppen i «global benchmark» består av flere utenlandske banker, fondsforvaltningsselskaper, forsikringsselskaper og andre typer rapporteringspliktige foretak. Finanstilsynet har heller ikke redegjort for grunnlaget for at akkurat denne «global benchmark» er valgt i tematilsynet. Så vidt Finans Norge forstår er den valgte «global benchmark» verken offentlig tilgjengelig, forankret i et uavhengig organ eller globalt anerkjent som kilde for å vurdere effektiviteten av bankers elektroniske overvåkningssystem», skriver Finans Norge i brevet til tilsynet.

Flere banker skal også ha fortalt Finans Norge om kontakt med AML Analytics etter tematilsynet, der det britiske analyseselskapet har tilbudt kjøp av konsulentvirksomhet og en oppskrift for hvordan bankene skal kunne gjøre det bedre ved neste tilsyn. 

Finans Norge mener bankene som var involvert ikke helt har forstått om konsulentselskapet tok kontakt gjennom tilsynet, eller om det var rent salg av tjenester.

«Det har fremkommet flere bekymringsverdige forhold ved gjennomføringen av Tematilsynet. Finans Norge anser det som viktig å gjøre Finanstilsynet oppmerksom på disse forholdene», skriver Finans Norge i brevet.

– Finans Norge tok opp en rekke generelle spørsmål og forhold ved tematilsynet i et brev til Finanstilsynet. Brevet tar opp forhold som i liten grad er berørt i samlerapporten, sier Roaldsøy.