INNLEGG

«Innovasjon trenger ikke å begrenses til et av ytterpunktene»

Er innovasjon det å skape noe nytt og revolusjonerende, eller kan det også være å forbedre noe som allerede finnes? Mange forbinder innovasjon utelukkende med førstnevnte og glemmer verdien av alle de små endringene som også skaper store forskjeller. Det er synd, for det er i balansen mellom dem magien skjer, skriver Kristin Riise, innovasjonsleder i DNB.

Kristin Riise er innovasjonsleder i DNB.
Publisert

Jeg hører ofte at folk synes hverdagsinnovasjon er kjedelig og lite spennende, spesielt i forhold til radikal innovasjon som skaper overskrifter, nye markeder og nye behov. De tror hverdagsinnovasjon bare handler om å spare tid, penger eller ressurser. Men det er feil. Det handler om å se muligheter der andre ser begrensninger. Det handler om å være nysgjerrig, lærevillig og modig nok til å prøve noe nytt. 

I DNB driver vi med radikal innovasjon, det er blant annet slik Vipps kom til verden – ved systematisk utforskning på tvers av organisasjonen og i samarbeid med andre aktører i næringslivet. Likevel utgjør radikal innovasjon - viktig som det er - kun en liten del av innovasjonsarbeidet hos oss. Hver dag jobber vi med hverdagsinnovasjon. Det kan være alt fra en oppdatering i mobilbanken som lar kunder scanne regningen sin og godkjenne betaling med biomteri (ansiktsgjenkjenning), til en robot som automatiserer fakturaopplasting for bedrifter. I seg selv ikke radikale innovasjoner, men likevel viktige innovasjoner som sparer tid, forenkler prosesser og forbedrer brukeropplevelsen – hvor vi har turt å tenke nytt. Til sammen har vi omkring 200 slike roboter i sving i banken. 

Men det er ikke gitt at hverdagsinnovasjon ligger lengst frem i pannebrasken til alle og enhver, heller ikke i DNB. Det er en organisasjonsmuskel som må trenes - en kultur som må bygges. Det betyr å anerkjenne verdien av hverdagsinnovasjon og gi eierskap til prosessen på tvers av selskapet. Hos oss jobber vi med å skape en kultur som fremmer hverdagsinnovasjon og de mest banebrytende ideene, hvor vi bruker våre styrker til å finne og løse kundenes behov og utfordringer i samtale med dem. 

Til dette har vi etablert systemer for kontinuerlig forbedring av våre produkter og tjenester. Vi bruker ulike metoder for å samle inn tilbakemeldinger fra kundene våre, både gjennom spørreundersøkelser, analyse av data og via kundeservice. Vi har metoder for å teste nye løsninger raskt, slik at endringene treffer godt. I tillegg jobber vi med å måle resultatene av endringene vi gjennomfører og deler erfaringer og lærdommer med hverandre, så vi kan bli bedre sammen. På den måten skaper vi dialog og eierskap internt rundt hverdagsinnovasjon som alle kan engasjere seg i. 

Men dette er ikke bare et system, det er en måte å tenke på som over tid skaper verdi for oss og kundene våre. Det mener jeg er hovedgrunnen til at våre kunder over tid har vært stabilt fornøyde med våre digitale kanaler som Spare, Mobilbanken og nettbanken.

Misforstå meg rett. Radikal innovasjon er definitivt en katalysator for å skape nye forretningsområder og det å bli oppfattet som nyskapende, men innovasjon trenger ikke å begrenses til et av ytterpunktene. Radikal innovasjon og hverdagsinnovasjon må leve sammen. Det er balansen mellom dem som gjør at man kan utforske mulighetene i fremtiden samtidig som man tar vare på det som skjer her og nå.