ALLIANSER

Danner ny bankallianse: – Vi skal være et alternativ for selvstendige banker

Bankene som distribuerer Frende Forsikring formaliserer samarbeidet og danner en ny allianse som skal utvikle nye samarbeid innen produktselskaper og representere bankene i forskjellige forum.

Hans Olav Ingdal, skal lede Frende Gruppen.
Publisert Sist oppdatert

Bankene som distribuerer Frende forsikring har lenge vært i et løst samarbeid – nå formaliserer de samarbeidet og danner en ny bankallianse; Frendegruppen.

Tidligere konserndirektør for banking services i Sparebanken Vest, Hans Olav Ingdal, skal lede gruppen. Han understreker at samarbeidet skal ha en liten og kostnadseffektiv administrasjon.

– Vi skal være et alternativ for selvstendige banker. Medlemmene kommer fortsatt til å eie direkte i produktselskapene som de distribuerer. Først og fremst skal vi utvikle nye samarbeid innen produktselskaper og representere bankene i forskjellige forum, forklarer Ingdal til BankShift.

De som i dag er distributører av Frende Forsikring og som blir medlemmer i den nye alliansen, er Sparebanken Vest, Sparebanken Sør, Sparebanken Øst, De samarbeidende sparebankene (DSS), Lokalbank-alliansen (LBA) og tre Varig-selskaper.

I løpet av det siste året har samarbeidet mistet tre partnere. I fjor begynte Fana Sparebank å distribuere Eika-forsikring, Sparebanken Sogn og Fjordane gikk over til Sparebank 1-alliansen og Haugesund Sparebank fusjonerte med Eika-banken Tysnes Sparebank og gikk inn i den alliansen. Ingdal sier at de ser et behov for et mer formelt samarbeid.

– Vi er mange flere banker i Frende-samarbeidet nå enn vi var da det ble opprettet. Til nå har det vært opp til det enkelte produktselskapet eller enkelte banker å ta initiativ til å utvikle nye samarbeidsområder. Nå får vi en mulighet til bedre å koordinere den type initiativ, forklarer Ingdal.

De fleste bankene i Frendegruppen samarbeider også om andre produktselskaper; Brage Finans, Balder Betaling, Norne Securities og Verd Boligkreditt.

Jobber for å holde medlemmene selvstendig

Den nye alliansen har et stort spenn i medlemsstørrelsen fra den største til den minste banken. Ingdal påpeker at bankene i samarbeidet er der fordi de ønsker å være selvstendige og ta egne avgjørelser.

– Om Frendegruppen lykkes kan måles på kostnadseffektiviteten til bankene som er med i samarbeidet. Bankene som i dag er med i Frendegruppen har allerede noen av de laveste kostnadsprosentene i bransjen og det bidrar til at de kan forbli uavhengige. Vi skal jobbe for å holde den kostnadsprosenten nede, påpeker Ingdal.

I det nye samarbeidet er Sparebanken Vest den desidert største aktøren. I dag eier banken 39,6 prosent av Frende Forsikring. Eierposisjonen er dobbelt så stor som neste man på listen. Det er også konsernsjef i Sparebanken Vest, Jan Erik Kjerpeseth, som er styreleder i forsikringsselskapet.

– Vil etableringen av Frendegruppen gi Sparebanken Vest mer kontroll over samarbeidet?

– Nei, slik jeg oppfatter det så har alle bankene i samarbeidet ganske klare målsetninger som forutsetter at de fortsetter å være selvstendige. Frendegruppen skal bistå dem med å nå de målene de har satt, svarer Ingdal.

– Er det realistisk at alle bankene i alliansen kan være selvstendig over tid?

– Det er godt mulig at de kan være selvstendige så lenge de vil. Hvis de ikke kan det, så er det vår jobb at de er så godt drevet at de kommer inn i eventuelle fusjonssamtaler med de beste mulige kortene på hånden, poengterer Ingdal.

Kan se på felles teknologiske løsninger

Frendegruppen bli den eneste alliansen som har banker på to kjernebanksystemer. Mens de fleste bruker Tietoevry, så er LBA-bankene på SDC.

– Er det utfordrende for samarbeidet at medlemmene er på forskjellige systemer?

– Til nå har det fungert godt og vi har respekt for valgene bankene har tatt. På sikt kan det være at vi ser på muligheter for samarbeid om teknologiske løsninger, sier Ingdal.

I en rettsak mellom Sparebank 1 Utvikling og Tietoevry kom det nylig frem at Sparebank 1-alliansen har klart å fremforhandle en gylden avtale på grunn av størrelsen.

På kort sikt ønsker Frendegruppen å se på noe snevrere samarbeid innen teknologi.

– Vi ser på muligheter for eksempel på samarbeid innen antihvitvasking og andre teknologiske løsninger, sier Ingdal.

Ønsker andre banker velkommen

Den nye alliansen ønsker andre banker som enten står alene eller som i dag er med i andre allianser velkommen.

– Vi mener at vi er et godt alternativ for banker som står alene og som er i andre allianser i dag og vi er alltid interessert i nye medlemmer, sier Ingdal.

I andre allianser har det vært utfordrende med eierposisjoner i forhold til bankenes faktiske størrelse. For eksempel fører fusjonen mellom Sparebank 1 SR-Bank og Sparebank 1 Sørøst-Norge til at den fusjonerte banken ender med over 30 prosent av utlånene i Sparebank 1 og en eierandel i alliansen på 19,5 prosent – det er mindre enn de to bankene hadde før fusjonen.

– Hvordan skal dere sikre at fordelingen av eierandeler i Frende Gruppen blir fordelt slik at det bedre reflekterer størrelsen på bankene?

– Det er ikke helt avgjort hvordan eierforholdet i Frendegruppen blir. Men gruppen kommer ikke til å eie produktselskaper, så det blir avgjort i hvert enkelt selskap. Det er en klar målsetting for alle selskapene som etableres av Frendegruppen at verdiene skal komme tilbake til bankene på en rettferdig måte, svarer Ingdal.

Vil skape verdier før året er omme

– Har Frendegruppen en målsetting før året er over?

– Vi skal etablere samarbeidet og så er målet å begynne å skape verdier for medlemmene før slutten av 2024, smiler Ingdal.