GARANTIORDNING 

EU-milliarder skal garantere bedre lånevilkår hos DNB

DNB blir første norske bank som inngår avtale med Det europeiske investeringsfondet. 

Kjerstin Braathen og finansdirektør Ida Lerner i bakgrunnen
Publisert Sist oppdatert

Torsdag signerte DNB, som eneste norske bank, en direkte avtale om garanti fra Det europeiske investeringsfondet (EIF) under InvestEU.

Avtalen markerer begynnelsen på et samarbeid, for å tilby økt finansiering av bærekraftige løsninger og innovasjon og digitalisering. DNB skriver i en melding til BankShift at en tilleggsdimensjon er å styrke samarbeidet mellom Norge og EU, ta ned barrierer og øke kapitaltilgangen til næringslivet.

– For DNB betyr dette at vi i enda større grad kan være med på å møte finansieringsbehov kundene våre har, og bidra til å dekke et finansieringsgap som spesielt har vært en utfordring for små og mellomstore bedrifter i kraftig vekst. Garantien vil også være en katalysator for at DNB skal nå sine mål innen finansiering av grønn omstilling, blant annet innen næringseiendom, sier den ferskse konserndirektøren for bedriftsmarked Norge i DNB, Rasmus Figenschou, til BankShift.

2,5 milliarder kroner

Avtalen mellom DNB og EIF skal garantere opp til 2,5 milliarder kroner for DNBs utlån til små og mellomstore bedrifter. DNB skriver at det er snakk om å kunne gi lån til opp til 100 selskap innen grønn- og digital omstilling.

– InvestEU-programmet åpner gode muligheter for økt innovasjon og produktutvikling for norske bedrifter, og drive vekst og utvikling på tvers av segmenter, sier konsernsjef Kjerstin Braathen i DNB.

DNB skriver at garantien fra EIF vil gjøre at banken kan gi utlån til selskaper med bedre vilkår enn hva som tidligere har vært mulig.

– Hva konkret vil dette gjøre med lånene DNB kan tilby?

– I overgangen til et lavutslippssamfunn spiller DNB en sentral rolle, spesielt i det norske markedet. Vi skal hjelpe kundene med finansiering av investeringene som er nødvendige for å lykkes, sier Figenschou. 

– I tråd med vår egen transisjonsplan vil InvestEU-midlene brukes for å sikre rimeligere lånevilkår for kundene, blant annet innen fornybarsektoren og for energieffektivisering av bygg. Konkret vil garantien fra EIF gi DNB mulighet til å gi finansiering på bedre vilkår enn hva vi ellers har kunnet tilby, legger han til.

Og når det gjelder hvor sjefen for bedriftsmarked Norge ser for seg at garantien skal kunne brukes, mener han at DNB «ønsker å finne og hjelpe fremtidens vinnere».

– Innenfor garantivinduet «innovasjon og digitalisering» vil dette være bedrifter med høy forventet vekst innenfor strategiske viktige områder for samfunnet og DNB. Kjennetegn vil ofte være skalerbare og digitale forretningsmodeller og at bedriftene har komplekse finansieringsbehov. 

– Det er derfor svært viktig for oss å få InvestEU-garantien inn i vår verktøykasse, som gjør at vi lettere kan bidra med lån til innovative bedrifter i sterk vekst. Garantien fra EIF gir oss muligheter til å hjelpe vekstbedrifter med videre skalering, både i Norge og internasjonalt, sier Figenschou.

Flere kan få garantier

Innovasjon Norge signerer også en avtale med EIF torsdag som skal gi Innovasjon Norge mulighet til å dele ut lån og garantier, fordelt på to avtaler.

– Den ene avtalen går på garanti-avlastning på risikolån som vi gir til norske bedrifter. Den igjen har to underliggende avtaler, som samlet sett er på 1,9 milliarder kroner, sier finansieringsdirektør Leon Bakkebø i Innovasjon Norge til Shifter.

Han forteller videre at avtalen med EIF totalt vil gi 3,5 milliarder kroner i økning hos Innovasjon Norge og deres låneprogrammer. Den andre delen av avtalen er et kontragaranti-avtale, som gjør at Innovasjon Norge kan garantiavleste bankene og deres utlån til selskaper banken typisk ikke ville ha investert i eller finansiert.

– De kan snu seg til oss og få en statsgarantiavlastning, og vi igjen snur oss mot EIF, sier Bakkebø.