LOKALSAMFUNN

Har gitt bort én milliard kroner

Siden fusjonen i 2010 har Sparebank 1 Ringerike Hadeland gitt bort én milliard kroner.

Administrerende direktør i Sparebank 1 Ringerike Hadeland, Bjørn Rune Rindal.
Publisert Sist oppdatert

Sparebank 1 Ringerike Hadeland er resultat av en fusjon fra 2010 da Ringerikes Sparebank, Gran Sparebank og Sparebanken Jevnaker Lunner gikk sammen. De to sistnevnte ligger på Hadeland. I år passerer banken og de tre Sparebank1- stiftelsene som ble opprettet ved fusjonen én milliarder kroner som er gitt i gaver og sponsormidler til lokalsamfunnet siden fusjonen.

– Vi er glade for at så mye av overskuddet vårt går tilbake til lokalsamfunnet. Pengene brukes til alt fra kulturarenaer og idrettsanlegg til små badebrygger. Dette er med å gjøre regionen vår til et bedre sted å vokse opp, bo og leve, sier administrerende direktør i Sparebank 1 Ringerike Hadeland, Bjørn Rune Rindal, til BankShift.

Banken har tre sparebankstiftelser som til sammen eier rundt 65 prosent av banken. Rindal forklarer at mye av milliarden til lokalsamfunnet kommer gjennom utbetaling av utbytte til stiftelsene, men også gaver og sponsing direkte fra banken er med i totalsummen.

Jobber med å opprette næringslivsfond

Banken jobber med å etablere et fond som skal investere i lokalt næringsliv.

Banken jobber med å etablere et fond som skal investere i lokale vekstbedrifter.

– Det vil bli et selvstendig fond som kommer til å være helt separert fra banken, forklarer Rindal.

– Er fondet etter modell fra Sparebank 1 Nord-Norges nyetablerte næringslivsfond?

– Jeg har ikke innsikt i tankene bak det fondet. Det fondet vi bygger opp skal hjelpe bedrifter tilstede i vår region som har potensial for å skalere og som trenger kapital til å få det til, svarer Rindal.

Tar de ansatte med på arrangementer

De ansatte i banken blir invitert med ut på arrangementer der banken har bidratt på en betydelig måte.

– De ansatte hjelper til med arbeidsoppgaver som arrangørene har behov for at noen gjør. Da får de ett innblikk i hvor store deler av overskuddet fra banken går. Jeg tror det gir dem en følelse av at vi er med på å bidra til noe meningsfylt, smiler Rindal.