FUSJON

Mener egen bank har for mange ansatte

Skagerrak Sparebank er nylig ferdig med fusjon og har dermed hatt høy vekst i antall ansatte, om man ser det mot forretningsvolum, mener banksjefen.

Administrerende direktør i Skagerrak Sparebank, Jan Kleppe.
Publisert

Finansfokus´ jobbmonitor viser at finansnæringen vokste med 0,5 prosent i antall jobber over de siste 12 månedene ved utgangen av første kvartal. Banksektoren er derimot vinneren med en vekst på fem prosent.

På bakgrunn av fusjonen mellom Skagerrak Sparebank, Larvikbanken og Andebu Sparebank har den fusjonerte banken, med navnet etter førstnevnte, en vekst på 101 prosent.

Til Finansfokus innrømmer administrerende direktør Jan Kleppe i Skagerrak Sparebank at man er for mange ansatte.

– Vi har per i dag for høy bemanning i forhold til forretningsvolum, men det meste av dette vil løses gjennom en kombinasjon av naturlig avgang og vekst, sier Kleppe.

BankShift pratet nylig med Kleppe, som da kom med et stikk til regionsbankene som «alltid snakker om størrelse», da han påpeker at det ikke er viktigst å være den største banken.

– Når regionsbankene snakker om synergiene som kommer av å være en stor bank, så snakker de alltid som at de skal være den største banken i fusjonen. Men hvis størrelse er alt som teller, så kan de fusjonere med DNB. Det er helt åpnebare synergier å hente der, sa Kleppe.