UTLÅN

Morrow Bank kjøper portefølje for 700 millioner

Den norske nisjebanken fortsetter å vokse i markedene utenfor Norge.

Administrerende direktør Øyvind Oanes i Morrow Bank.
Publisert Sist oppdatert

I en børsmelding skriver nisjebanken Morrow Bank at man har inngått en avtale med svenske Qliro om kjøp av en låneportefølje på omtrent 700 millioner svenske kroner.

Qliro er et datterselskap av Nelly Group og startet opp i 2014 med formål om bedre betalingsløsninger på nett, som kjøp nå, betal senere.

I følge børsmeldingen betaler Morrow Bank en premium på 2 prosent sammenlignet med låneverdien av porteføljen, som skal gjøre porteføljen kosteffektiv for den norske banken.

«Som følge av høy automatiseringen og selv-service over Morrow Banks prosesser vil ikke veksten i lån ha utslag på bankens kostnadsnivå. Foreløpige anslag viser at transaksjonen vil ha en nøytral påvirkning på bankens resultat for 2024, mens det fra 2025 og fremover vil ha en positiv effekt», skriver banken.

Transaksjonen er ventet å sluttføres før slutten av august 2024 med betaling i kontanter. Betalingen blir dekket fullstending av Morrow Banks likviditet og kapital.

Norge fortsetter å krympe

Etter transaksjonen vil Morrow Banks svenske låneportefølje være på rundt 3.7 milliarder svenske kroner, 28 prosent av bankens totale lånevolum. 

Etter første kvartal kunne administrerende direktør i banken, Øyvind Oanes, fortelle til BankShift at vekstmarkedene for banken var nettopp i Sverige og Finland.

– Finans og Sverige er vekstmarkedene våre. I Norge har vi ikke en vekststrategi, men en lønnsomhetsstrategi, sa Oanes da.

Etter første kvartal sto den norske låneporteføljen for 22 prosent og hadde krympet betraktlig over de siste 12 månedene, mens den finske sto for 47 prosent.