RESULTAT

Rekordhøy egenkapital­avkastning i Sparebanken Sør

God start på året - og fart inn i andre kvartal, konstaterer konsernsjef Geir Bergskaug.

Konsernsjef Geir Bergskaug i Sparebanken Sør.
Publisert

Sparebanken Sør økte resultatet etter skatt til 573 millioner kroner i første kvartal, mot 462 millioner kroner i samme periode i fjor.

Banken oppnådde en egenkapitalavkastning på 14,4 prosent i kvartalet, som er opp fra 12,5 prosent i fjor  – og bankens hittil bestenotering i løpet av ett kvartal.

– Sparebanken Sør har hatt et sterkt første kvartal, med gode resultater og en meget solid egenkapitalavkastning, sier konsernsjef Geir Bergskaug i en børsmelding tilknyttet kvartalsrapporten tirsdag morgen.

Sparebanken Sør i første kvartal 2024

🔴🟡🟢 Et knippe nøkkeltall fra Sparebanken Sør i første kvartal. Tilsvarende tall i samme periode i fjor i parentes.

🟢 Egenkapitalavkastning: 14,4 % (12,5 %)

🟢 Brutto utlånsvolum:  129,3 mrd. (124,9 mrd.)

🔴 12 måneders utlånsvekst: 3,5 (5,6 %)

🟢 Kostnadsprosent:  34,5 % ( 36,7 %)

🟢 Resultat etter skatt: 573 mill. (462 mill.)

🔴 Tap: 6 mill. (5 mill.) 

🟢 Netto renteinntekter: 824 mill. (712 mill.) 

🟢 Netto rentemargin:  2,07 % (1,85 %) 

🔴 Ren kjernekapital: 16,6 % (17,1 %)

🟢Innskuddsdekning:  54,5 % (53,7 %)

Han peker på en god rentenetto, positive finansinntekter, og lave kostnader som noen av de viktigste bidragsyterne.

Til tross for krevende tider i deler av næringslivet, er tapene og misligholdet også lavt, påpekes det. Banken hadde i første kvartal netto tap på utlån på seks millioner kroner, mot 5 millioner kroner i samme periode i fjor.

– Vi er en solid sparebank, og ser nå en egenkapitalavkastning på 14,4 prosent i første kvartal. Vi leverer igjen en lav kostnadsprosent, og er en av de mest kostnadseffektive bankene. Vi har prestert godt i starten av 2024, sier en fornøyd Bergskaug, og konstaterer at banken har «god fart inn i andre kvartal».