ANTIHVITVASKING

SB 1 Østlandet risikerer en bot på 30 millioner kroner

Finanstilsynet har gitt Sparebank 1 Østlandet et overtredelsesgebyr på 30 millioner kroner i en foreløpig tilsynsrapport.

Sparebank 1 Østlandet
Publisert Sist oppdatert

Sparebank 1 Østlandet skriver i en børsmelding at banken har mottatt en foreløpig tilsynsrapport fra Finanstilsynet hvor de vurderer å pålegge banken et overtredelsesgebyr på 30 millioner kroner.

Finanstilsynet gjennomførte i september 2022 stedlig tilsyn i Sparebank 1 Østlandet, med formål om å gjennomgå bankens styring og kontroll av risikoen for hvitvasking og terrorfinansiering. 

I den foreløpige tilsynsrapporten kommer det frem at Finanstilsynet vurderer å pålegge banken en bot på bakgrunn av mangler i etterlevelsen avhvitvaskingsregelverket.

Boten på 30 millioner kroner tilsvarer om lag 0,6 prosent av bankens omsetning i 2023 og utgjør dermed om lag 6 prosent av det maksimale beløpet Finanstilsynet kan ilegge.

Finanstilsynet har ikke ferdigbehandlet saken med en endelig konklusjon, som gjør at banken ennå ikke kan kommentere den foreløpige rapportens innhold.

I børsmeldingen står det imidlertid at Sparebank 1 Østlandet tar Finanstilsynets rapport på høyeste alvor, og skal bruke tiden fremover på å analysere rapportens funn, og å komme med tilbakemelding. 

Sparebank 1 Østlandet har siden det stedlige tilsynet i 2022 økt investeringene knyttet til bekjempelsen av økonomisk kriminalitet.